En række af byrådets partier vil have det totale rygeforbud på Hillerød Rådhus trukket tilbage. Arkivfoto: John Jessen Hansen

En række af byrådets partier vil have det totale rygeforbud på Hillerød Rådhus trukket tilbage. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Politikere:

“Rygeforbud er en ommer”

Politikere mener, det skal behandles politisk, at rådhusets ansatte forbydes at ryge i arbejdstiden

Måske kan de ansatte på Hillerød Rådhus alligevel snuppe sig en smøg i arbejdstiden i den nærmeste fremtid.

I hvert fald vil et flertal af byrådspolitikerne nu have det rygeforbud, som betød, at medarbejderne slet ikke måtte ryge i arbejdstiden - heller ikke uden for rådhuset, rullet tilbage.

Direktionen gik for vidt med forbuddet, mener politikerne, som vil have sagen behandlet på det kommende byrådsmøde.

Er en politisk sag

Initiativet kommer fra Liberal Alliances Jonathan Nielsen, som mener, han inden beslutningen blev truffet, havde givet udtryk for, at han anså det for en politisk dag.

"Jeg kunne have håbet på, at direktionen havde været mere politisk lydhør. I Helsingør traf direktionen en lignende beslutning, og der var politikerne også inde og rulle den tilbage. Så det undrer mig, at man valgte at gå ind i denne sag på den her måde. Nu er der flertal for at lave det om her også, og det, mener jeg, er relativt forudsigeligt," siger han.

“En ledelsesbeslutning”

Kommunaldirektør Erik Nygreen henviser til den allerede politisk vedtagne sundhedshandleplan i dette skriftlige svar til Hillerød Posten:

"Jeg opfatter ikke direktionens beslutning om røgfri arbejdstid som politisk, men som en ledelsesbeslutning vi i direktionen almindeligvis kan træffe som led i vores mandat. I det her tilfælde for at indfri byrådets sundhedspolitiske målsætninger, og i vished om sammenhængen mellem rygning, sundhed og sygdom."

Han peger på, at forholdene først bliver politiske, hvis et politisk kompetent organ ønsker at tage sagen op og træffe en beslutning, og "ikke blot fordi et byrådsmedlem tænker eller skriver noget om direktionens eller mine dispositioner".

Flere har rygeforbud

Flere af kommunens arbejdspladser allerede har indført totalt rygeforbud, lyder det fra kommunaldirektøren:

"I det her tilfælde har jeg set det som en del af direktionens almindelige løbende ansvar for at udstikke en retning for rådhuset som arbejdsplads, retninger som i øvrigt allerede er udstukket for flere andre af vores arbejdspladser. Nu er sagen imidlertid taget op politisk, og så tager vi til efterretning, hvordan man beslutter, at ledelsesopgaven her i kommunen skal løses", skriver han i sit svar.

Fælleslisten imod forbud

Det politiske flertal, der tegner sig for at trække rygeforbudet tilbage, består både af højre- og venstrefløjspartier, for Fælleslisten bakker - noget usædvanligt - op om Liberal Alliances forslag:

"Jeg mener ikke, forbuddet er kommet på en hensigtsmæssig måde. Jeg bakker op om, at kommunen sætter ind og hjælper folk med at holde op med at ryge, det er der også en god økonomi i. Men den der med at brage ind med et 'nu må I ikke det mere', helt uvarslet - det er jeg ikke tilfreds med. Det er en ommer. Vi politikere kommer til at skulle gå og forsvare den beslutning, som jeg synes, skal behandles politisk," siger Tue Tortzen fra partiet og henviser til, at man for eksempel ikke kan blande sig i, hvad de ansatte, der selv betaler deres pauser, bruger dem på.

Borgmester Dorte Meldgaard fra de Konservative har et i et læserbrev til Hillerød Posten udtrykt, at hun mener, at rygeforbuddet er et led i direktionens arbejde og ikke et politisk initiativ. Hun peger på, at beslutningen er taget efter grundig behandling og med inddragelse af medarbejderne.

"Man kan mene, det er formynderisk at træffe en beslutning som denne, men jeg mener, det vil være formynderisk at træde ind i direktionens ledelsesrum og politisk beslutte alle de midler og metoder, de skal benytte for at opfylde et givet mål," skriver hun.

Men det mener Jonathan Nielsen er en "lige lovlig systemvenlig tilgang":

"Jeg mener, at direktionen her er gået for vidt - de går ud over, hvad jeg politisk synes, er en rimelig tilgang til medarbejderne. Det handler om, hvad man synes er rimelige vilkår for medarbejderne".

Partiernes forslag skal til afstemning på byrådsmødet den 27. august.

null

Publiceret 21 August 2014 12:22