Elever på Brøndagerskolen har, ligesom andre skoler på Sjælland, været udsat for en stærkt kritisabel transportordning.

Elever på Brøndagerskolen har, ligesom andre skoler på Sjælland, været udsat for en stærkt kritisabel transportordning.

Elever ramt af elendig handicaptransport

Omstridt selskab får også hård kritik på Brøndagerskolen

Børn, der er blevet hentet enten alt for tidligt, alt for sent eller er slet ikke blevet hentet.
Chauffører, der vrisser surt af børnene.
En telefonomstilling, der ikke virker.
Det er oplevelsen for mange skoleelever med særlige udfordringer på Sjælland. Selskabet Handicap Befordring A/S, eller HB Bus, har indgået aftaler med flere kommuner om at stå for handicaptransporten, herunder også Albertslund, og flere medier har omtalt stærkt kritisable forhold.
Også elever i Albertslund er blevet ramt. For aftalen betyder, at HB Bus fra 1. august overtog kørslen med børn, som går på Brøndagerskolen, som er en specialskole for  børn med autisme.


Rent kaos

“Fra start af har kørslen båret præg af noget, der minder om kaos”, fortæller Anja Forup, mor til et barn på skolen.
“Dem som dette går allermest udover er børnene, som alle er handicappede og har autisme, og for flere børns vedkommende er de lavt begavede, retarderede, har andre diagnoser og i øvrigt er sarte og sårbare overfor forandringer. At køre med nye chauffører hver dag på forskellige tidspunkter, som alle er forskellige og har deres “egne regler” i hver deres bus er meget hårdt og svært for disse børn at håndtere. Det går ud over deres udvikling og trivsel”, siger Anja Forup.
Fejlene er erkendt, og kritikken er taget til efterretning, lyder det fra HB Bus. Overfor flere medier og på deres egen hjemmeside har selskabet sagt undskyld:
“Som I ved, opstod der en fejl i forbindelse med indkøringen af vores nye IT-systemer. Vi arbejder fortsat i døgndrift på at løse problemet. Vi øger også fortsat antallet af medarbejdere og ressourcer, så vi kan yde den service, som vores kunder og brugere både bør og kan forvente af os”, skriver adm. direktør Frank Nissen, Handicap Befordring A/S, på hjemmesiden.
“Vi er utroligt kede af situationen, og jeg forsikrer jer om, at alle i vores firma gør alt for at få bragt tingene i orden hurtigst muligt.”
due

Publiceret 25 August 2014 14:35