Godt 50 millioner kroner. Det er hvad, Furesø Kommune skal finde besparelser for i det kommende budget. Modelfoto.

Godt 50 millioner kroner. Det er hvad, Furesø Kommune skal finde besparelser for i det kommende budget. Modelfoto.

Bondo:

Der skal findes 50 millioner kroner

Der er lagt en stram økonomisk ramme om det kommende budget for Furesø kommune

Af
Helene Stolle

Selvom Furesø Kommunes byråd tidligere på året kunne godkende regnskabet for 2013 med et overskud, er der lagt meget stramme rammer for budgettet for 2015.
"Vi står med en ekstra stor udfordring, når vi skal lægge budget for 2015. Udligningen af økonomien inden for hovedstadskommunerne betyder, at Furesø skal bidrage mere, end vi tidligere forventede", fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (S) og forklarer, at den øgede udligning falder sammen med store udgiftstigninger på sundhedsområdet og et mindre statstilskud til de gennemførte skattelettelser end forventet.
"Samlet skal vi ud og finde cirka 50 millioner kroner for at få balance i budgettet", lyder det fra Ole Bondo Christensen, der fortsætter:
"Vi forsøger først og fremmest at finde pengene gennem administrative besparelser, men der vil også komme besparelser, der bliver mærkbare for borgerne".

En solid kassebeholdning

Siden 2008 har Furesø Kommune slanket administrationen med over 25 procent, og i de seneste fire år er kommunen effektiviseret, så den nu ifølge Ole Bondo Christensen drives 120 millioner kroner billigere.
"Den dagsorden skal vi fortsætte med, så vi hele tiden finder bedre løsninger i et samarbejde mellem kommunen og borgerne. Der er ingen tvivl om, at vi fremover vil få udfordringer med at få enderne til at mødes i forhold til kommunens driftsbudget", lyder det fra borgmesteren, der dog ser lysere på tingene, når det drejer sig om anlægsområdet.
"Furesø har de senere år kunnet spare en del penge op. Faktisk har vi i dag den sjette højeste kassebeholdning målt per indbygger", siger Ole Bondo Christensen men understreger, at den solide kassebeholdning skal bruges med omtanke.
"Det nytter ikke noget, at vi tager af kassen for at dække en ubalance i vores driftsbudget. Det er ikke holdbart. Mit forslag er, at vi bruger en del af vores opsparing til en investeringspulje. Vi skal investere klogt i fremtiden, så Furesø kan fortsætte den igangværende positive udvikling og tiltrække borgere og virksomheder. Samtidig kan en del af midlerne anvendes til investeringer, der effektiviserer kommunens drift - for eksempel energirenoveringer, bedre institutioner og lignende til gavn for kommunens
borgere og kommunens økonomi", siger han.


Budgetprocessen

Onsdag 27. august behandler ækonomiudvalget forslag til budgettet for de kommende år.

Byrådet tager på budgetseminar 29-30. august, hvor de skal drøfte budgettet for de kommende år.

Den 3. september vil byrådet førstebehandle budgettet og herefter vil budgetforslaget sendes i høring i en åben dialog med borgerne om prioriteringer og investeringer.

Høringen skydes i gang med et åbent borgermøde om budgettet torsdag 4. september, hvor alle interesserede borgere kan komme og høre mere om kommunens økonomi og det kommende budget.

Publiceret 25 August 2014 06:32