Formand for Hillerød Kræmmermarked, Claus Andreassen og projektleder Ib Vilhelm, forstår ikke helt Nordsjællands politi.

Formand for Hillerød Kræmmermarked, Claus Andreassen og projektleder Ib Vilhelm, forstår ikke helt Nordsjællands politi.

Manglende spiritusbevilling kan dræbe kræmmermarkedet

Hvis man ikke har de varer på hylden som kunder efterspørger, så lukker butikken

Af
John Jessen Hansen

På torsdag åbner Hillerød Kræmmermarked for 32. gang. Gennem årene har kræmmermarkedet markeret sig som den største begivenhed i Hillerød. Men i takt med at udgifterne til dørmænd, professionelle brandvagter og hegn omkring kræmmermarkedspladsen stiger, er der ikke udsigt til stigende indtægter.

Nordsjællands politi er nemlig ene om at håndhæve de begrænsede bevillinger der alene givet tilladelse til salg af øl og vin samt fabriksblandede produkter med indtil seks procent alkohol. Kræmmermarkedsledelsen ønsker ikke at Hillerød Kræmmermarked skal udvikle sig til et "sprutmarked", hvor det kun drejer sig om at drikke sig fra sans og samling, men bare samme betingelser som andre steder på markeder rundt omkring i landet.

Mangler varen på hylden

"Politiet ikke vil give teltene mulighed for at servere de såkaldte "shots" sammen med en øl til gæsterne. Men er de drikkevarer der efterspørges i Nordsjælland anderledes end i for eksempel Nordjylland, hvor der godt må serveres alkohol på markeder, og er vi ikke nødt til at følge med udviklingen? Der drikkes generelt langt mindre øl på Hillerød Kræmmermarked end i Hjallerup eller i Vorbasse, så vi har oplevet en markant nedgang i omsætningen de senere år. Det egentlige problem består i, at vi ikke har de "varer på hylden" som gæsterne efterspørger, og hvis vi var et supermarked og ikke havde de varer som kunderne vil købe, så gik der nok ikke lang tid før vi måtte dreje nøglen om", siger Ole Falcke fra FIF Fodboldens Venner, som også er medlem af bestyrelsen for selve Kræmmermarkedet.

"Der er en rigtig stor skare af frivillige på Hillerød Kræmmermarked, som gør en kæmpe indsats for at "skrabe" penge ind til ungdommen i de mere end 60 foreninger der er med på markedet. Men hvis vi fortsat skal kunne bevare initiativet, så kræver det at myndighederne forstår vore udfordringer og giver os mulighed for at følge udviklingen. Samtlige andre politikredse giver bevilling til bl.a. kræmmermarkeder. Kun ved gentagne overtrædelser af reglerne - for eksempel udskænkning til unge under 18 år - så bliver bevillingerne inddraget. Så hvor er lighed for loven henne? Nordsjællands politi påstår, at drikkeri medfører voldsomt meget hærværk og vold - de har bare ingen anmeldelser omkring Hillerød Kræmmermarked - heller ikke selvom de går helt tilbage til år 2000", siger Ib Vilhelm, projektleder for Hillerød Kræmmermarked.

Alvorlige anmeldelser

"Alle alvorlige anmeldelser inden for en fem kilometer radius fra markedet belaster Hillerød Kræmmermarked. Dette inkluderer bl.a. knivstikkeri på Handelsgymnasiet ved en introfest, samt uro på Torvet og i Slotsgade. Og så kan man jo undre sig over, at Hundested Havnefest i begyndelsen af juli i år havde fået bevilling. De er jo i samme politikreds som kræmmermarkedet", siger Claus Andreassen, formand for Hillerød Kræmmerkarked og fortsætter:

"Begrænsede bevillinger blev indført samtidig med kravet om dørmænd. Vi bruger omkring 200.000 kroner på dørmænd - og salg af drikkevarer er samtidig faldet kraftigt. Ud over dørmænd er vi også blevet tvunget til at have professionelle brandvagter på pladsen hvilket har medført en udgift på 75.000 kroner, et krav der kom fra Hillerød Kommune. Indhegningen af kræmmermarkedet er en udgift på 110.000 kroner. Man kan også undre sig over at politidirektør Finn Borch Andersen i 2012 udtalte, at han gerne så en begrænsning i indtagelse af alkohol på grund af de sundhedsmæssige aspekter. Vi ved ikke hvornår det er blevet en politiopgave at drive sundhedspolitik i Danmark", siger Claus Andreassen.

Må måske lukke

Alle pengene som Hillerød Kræmmermarked tjener, går til ungdommen i sportsforeningerne. Hvis ikke indtjeningen øges ved salg af mad og drikkevarer, er der mulighed for at Hillerød Kræmmermarked på sigt må lukke. Det går ikke ud over alle de frivillige, men over de unge som er meget afhængig af den støtte de blandt andet får fra Hillerød kræmmermarked.

Hvis Hillerød lå på Fyn eller i Jylland, havde de ikke de samme problemer med spiritusbevilling. Men nu ligger Hillerød altså i Nordsjælland.

null

Publiceret 27 August 2014 07:00