Danmarks Naturfredningsforening kræver sandsugning i Øresund standset og Øresund udnævnt til havreservat. Foto: Jesper Lundh.

Danmarks Naturfredningsforening kræver sandsugning i Øresund standset og Øresund udnævnt til havreservat. Foto: Jesper Lundh.

DN:

Øresund skal være havreservat

Danmarks Naturfredningsforening inddrager nu samtlige borgmestre langs Øresund i kampen for at få beskyttet det rige havområde, der trues af sandsugning

Af
Jesper Lundh

Sandsugning er så stor en trussel mod dyre- og planteliv i Øresund, at området bør omdannes til havreservat. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, som nu tager hul på en kampagne mod råstofindvindingen.
"Kampagnen skal få politikerne til at udpege Øresund til et havreservat og dermed undgå at ødelægge det, som vi har værnet om i årtier og som vil tage yderligere flere årtier at rette op på," siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har derfor skrevet rundt til samtlige borgmestre langs Øresund for at få deres opbakning til at beskytte sundet. Og ifølge en rundspørge, som Lokalavisen.dk lavede i foråret, kan foreningen forvente ganske stor opbakning.
13 borgmestre - blandt andet i Rudersdal, Helsingør og Lyngby-Taarbæk - ønskede dengang et totalt stop for råstofindvinding, mens 11 endnu ikke havde taget stilling. Læs mere her.
Tilladelserne til at indvinde råstoffer er givet af Naturstyrelsen. Miljøministeren har ikke umiddelbart vist sig villig til at sætte en stopper for sandsugningen, selv om der er indvundet langt mere sand, end tilladelserne tillader i både 2013 og 2014.
Direktøren for Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen, forventer ikke at havbunden vil have reetableret sig til et niveau som inden sandsugningen, før om 20 år.
Årsagen til at Danmark Naturfredningsforening ikke arbejder for en udpegning af området som ”nationalpark” er, at betydningen af betegnelsen ”nationalpark” er meget forskellige i Danmark og Sverige. I Sverige er giver Nationalparkbetegnelsen en meget stærk beskyttelse af et område, det er ikke tilfældet i Danmark. Så hvis en yderligere beskyttelse af Øresund skal have sin gang på jord, skal der arbejdes for en beskyttelse som vægtes lige højt i begge lande. Det giver betegnelsen havreservat mulighed for, oplyser foreningen.

Firmaet ”By & Havn” har både 2013 og 2014 overskredet den mængde, som de må suge på det område i Øresund der, hedder Disken. I 2013 var overskridelsen 20 pct. og allerede i januar 2014 havde firmaet overskredet deres års-tilladelse med 15.000 m3. Alligevel har Naturstyrelsen blot givet en påtale.

Publiceret 27 August 2014 11:53