"Valget står mellem at anke flere sager eller at skulle afskedige nødvendige folk i sundhedsvæsenet," siger Region Syddanmarks sundhedsdirektør, Jens Elkjær.

Region vil anke patient-sager for pengenes skyld

Region Syddanmark vil hente 8,5 millioner ved at anke flere af de sager, hvor fejl- behandlede patienter får erstatning

Af
Peter Friis Autzen

Region Syddanmark har besluttet at anke flere sager om patientforsikring. Formålet er at spare 8,5 millioner kroner om året.
Pengene skal hentes hjem enten at vinde sager, Regionen i første omgang har tabt, eller ved at få nedsat den erstatning patienten er blevet tilkendt.
Det besluttede et flertal i regionsrådet, da budgettet for 2015 blev vedtaget.
Regionens udgifter til patienterstatninger svinger fra år til år men ligger normalt mellem 175 og 200 millioner kroner.
Sidste år ankede regionen to sager. Nu skal der ankes flere. Også selvom det kan skabe usikkerhed omkring afgørelserne og udskyde de fejlbehandlede patienters mulighed for at komme videre med deres liv.
“Det er ikke den besparelse, jeg er mest stolt af. Det her betyder jo, at vi skal ud at genere folk, der allerede er ude i noget, der forringer deres livskvalitet. Det er ikke så godt,” siger regionsnæstformand, Poul-Erik Svendsen (S), som også er formand for sundhedsudvalget.
Men du stemte for. Så kan du vel ikke bagefter hævde, at du er imod planen?
“Nej, når man stemmer for et forlig, må man stå ved hele pakken. Og jeg forsøger heller ikke at fralægge mig ansvaret,” siger Poul-Erik Svendsen.
Han tvivler på, om besparelsen er realistisk og understreger, at planen blev fremlagt af embedsværket.

Et politisk spørgsmål

Chefen for det embedsværk, der fremlagde idéen om at anke flere sager for derved at spare millioner, er sundhedsdirektør Jens Elkjær.
“Politikerne bad os komme med en række forslag, og det gjorde vi så. Jeg synes også, at det nødvendigvis må være politikerne, der afgør, hvor hårdt vi skal gå til biddet,” siger han.
Jens Elkjær understreger, at Region Syddanmark hidtil har været tilbageholdende med at anke patienterstatnings-sager.
“Vi har kun anket, hvis vi fandt, at spørgsmålet om ansvar eller mén-graden var afgjort forkert. Vi har ikke anket sager, hvor vi fandt, at erstatningsbeløbet var for stort. Det har vi undladt, fordi vi ikke ville genere folk unødvendigt. Men det ændrer vi på nu,” forklarer han.
Sundhedsdirektøren tilføjer, at regionen først skal gennem en proces, hvor man lægger niveauet for ankesager.
“Vi vil næppe anke sager om meget små erstatninger, som næsten ingen forskel gør,” siger han.

Regionsnæstformand, Poul-Erik Svendsen (S), siger, at han ikke er stolt af planen. Men han stemte for den og står ved den.

Regionsnæstformand, Poul-Erik Svendsen (S), siger, at han ikke er stolt af planen. Men han stemte for den og står ved den.

Publiceret 07 October 2014 07:00