Farvel til papirbunkerne, goddag til denne her.

Farvel til papirbunkerne, goddag til denne her.

Thi kendes for ret:

Anklagen fremlægges uden papirer

Første rent digitale fremlæggelse i Glostrup Ret er en kendsgerning

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

De store papirbunker, som er et velkendt indslag i retssalene, er måske helt på vej væk. I hvert fald har man i Glostrup Ret taget et meget stort skridt væk fra papirerne.
Anklagemyndigheden på vestegnen har nemlig fremlagt sin første papirløse sag ved Retten i Glostrup.
Sagen, som omhandler trusler, er den første papirløse sag som anklagemyndigheden har ført ved Glostrup ret. Alle sagens akter blev fremlagt på iPad, og sagens parter og tilhørere kunne følge med via storskærm.

Naturligt skridt

"Samfundet bliver mere og mere digitaliseret. Det er et naturligt skridt i den retning, at vi inddrager de digitale medier i straffesagsbehandlingen", siger anklager Mette Lühdorf.
Anklagemyndigheden på Vestegnen vil nu evaluere på de første erfaringer med at føre straffesager fra iPads og lade disse indgå i anklagemyndighedens videre arbejde med digitale straffesager.
Så er spørgsmålet, om forsvarere og dommere også vil gå helt væk fra papirbunkerne og over til den digitale fremlæggelse af sagen. Skulle det ske, er der ingen tvivl om, at betydeligt færre træer i fremtiden vil lade livet.

Publiceret 03 January 2015 10:00