Det havde ingen formildende omstændigheder på borgernes protester mod advokat Tom Mortangs (th.) byggeprojekt, at han havde fået fremstillet en bordmodel af hele området ved Ridebanen og Barakstien ved det afholdte borgermøde i september 2013. Se tegning og fotos på www.ugebladet.dkFoto: Morten Timm

Det havde ingen formildende omstændigheder på borgernes protester mod advokat Tom Mortangs (th.) byggeprojekt, at han havde fået fremstillet en bordmodel af hele området ved Ridebanen og Barakstien ved det afholdte borgermøde i september 2013. Se tegning og fotos på www.ugebladet.dkFoto: Morten Timm

Advokat kæmper for omstridt byggeprojekt

Byggeri med seks lejligheder ved Barakstien bag sognegården blev i september 2013 vraget efter massive protester, men nu har den lokale advokat Tom Mortang tilpasset projekt

Af
Morten Timm

Morten Timm

Nye milde politiske vinde ser ud til at blæse for advokat Tom Mortangs byggeprojekt på Barakstien ved siden af det gamle domhus og bag Hørsholm Sognegård og Ridebanen.
Efter mange protester og et borgermøde, hvor bølgerne gik højt, vendte politikerne for snart halvandet år pludselig tommelfingrene nedad til lokalplanforslag 146 og dermed også Tom Mortangs plan om at bygge en ejendom med seks lejligheder på hver 100 m², beliggende bag domhuset.
Det skete kun få måneder før kommunalvalget i november 2013, men den lokale erhvervsadvokat opgav ikke sin drøm, og i samarbejde med arkitektfirmaet Henning Larsen Architects har de tilrettet projekt, som han nu krydser fingre for vil få politisk opbakning. Det kræver stadig en ny lokalplan, men politisk tegner der sig et flertal.

Tager konsekvensen

Foreløbig har Miljø- og planlægningsudvalget sagt ja til, at projektet muliggøres via en ændring af plangrundlaget. Kun Borgerlisten stemte imod, mens konservative Thorkild Gruelund undlod at stemme.
"Jeg har taget konsekvensen af de mange protester og indsigelser mod det første projekt, og vi har nu ændret det på væsentlige områder," oplyser Tom Mortang.
Byggeriets højde er reduceret med 3,5 meter fra 13,45 meter til nu 9,95 meter. Det betyder, at den planlagte tagterrasse sløjfes, men ejendommen bliver stadig i tre etager.
Derudover er bebyggelsen flyttet tre meter længere væk fra skel til Hørsholm Sognegård.

Her har advokat Tom Mortang planlagt, at det nye byggeri skal ligge. Placeret skråt bag det gamle domhus og ud mod Barakstien. I baggrunden ses Ridebanen. Foto: Morten Timm

Her har advokat Tom Mortang planlagt, at det nye byggeri skal ligge. Placeret skråt bag det gamle domhus og ud mod Barakstien. I baggrunden ses Ridebanen. Foto: Morten Timm

En stor misforståelse

Tom Mortang indrømmer dog, at det var frustrerende med den megen uro, det første boligprojekt udløste, og han er af den opfattelse, at timingen op til kommunalvalget var udslagsgivende.
"Der var jo en udbredt misforståelse i offentligheden og blandt modstanderne, hvor præcist der skulle bygges. Der blev skabt lidt af et fatamorgana. Mange havde fået det indtryk, at det var lige ud til Ridebanen mellem sognegården og domhuset. Men projektet har hele tiden været adresseret til Barakstien. Min opfattelse er, at politikerne ikke havde nok manøvrerum op mod kommunalvalget," siger Tom Mortang.

På denne oversigtstegning er den nye boligejendom farvet turkisblå. Forrest er det Ridebanen, Hørsholm Sognegård i midten, og til højre for byggeprojektet ses det gamle domhus.

På denne oversigtstegning er den nye boligejendom farvet turkisblå. Forrest er det Ridebanen, Hørsholm Sognegård i midten, og til højre for byggeprojektet ses det gamle domhus.

Positivt høringsmøde

I slutningen af november var der arrangeret et høringsmøde, hvor interesserede kunne se det nye byggefelt og placering i forhold til Ridebanen, samt det nye parkanlæg, som er skabt på domhusets grund, der også ejes af advokat Tom Mortang. Ydermere har han fået genskabt 'Smedehullet', hvor der er opsat en skulptur og et skilt med historien bag.
Omkring 30-40 personer mødte op, og ifølge advokaten var det et positivt møde, hvor det var hans fornemmelse, at modstanderne indså, at byggeriet ikke placeres lige op af Ridebanen og heller ikke mellem sognegården og domhuset.


Fakta
En ny lokalplan (nr. 146) er en forudsætning for at kunne opføre en ny ejendom på den tomme grund. Området ligger inden for kirkebyggelinje, som er en beskyttelseslinje. Byggeriet kræver derfor en dispensation for kirkebyggelinjen
Tom Mortangs byggeprojekt er tegnet af Henning Larsen Architects, der også har tegnet Hørsholm Sognegård.
Ejendommen bliver 860 m² over tre etager og en højde på 9,95 meter. Der indrettes seks lejligheder, der hver har en størrelse på 100 m².
Det første projekt affødte i efteråret 2013 ikke færre end 71 høringssvar.

null

Publiceret 08 January 2015 08:30