Den tidligere Sjælsmark Kaserne er udset som udrejsecenter af Justitsministeriet. Arkivfoto: Pernille Kristensen

Den tidligere Sjælsmark Kaserne er udset som udrejsecenter af Justitsministeriet. Arkivfoto: Pernille Kristensen

Asylcenter på Sjælsmark tages i brug til februar

Justitsministeriet bekræfter, at udrejsecentret kan tages i brug inden for kort tid

Af
Pernille Kristensen

Både blandt beboerne i nærområdet og på borgmesterkontoret i Hørsholm er der blevet kæmpet en indædt kamp mod oprettelsen af et udrejsecenter for afviste asylansøgere på den nedlagte Sjælsmark Kaserne.
Hidtil er tidsrammen blevet rykket flere gange, men det ser nu ud til, at der sker noget mere konkret snart - meget snart.
I et svar til Frank Aaen (EL) i Folketinget Finansudvalg svarer Justitsministeriet med bistand fra Udlændingestyrelsen således 17. december, at “Udlændingestyrelsen aktuelt planlægger at ibrugtage centret til indkvartering af asylansøgere i februar 2015.”
Der er dermed tale om en betydelig konkretisering i forhold til tidligere udmeldinger, der mere bredt har lydt på “primo 2015”.
Over for Ugebladet bekræfter Justitsministeriet, at åbningen er nært forestående.
“Udlændingestyrelsen forventer, at udrejsecentret er klar til ibrugtagning i februar 2015. Udlændingestyrelsen er i dialog med de relevante myndigheder om byggetilladelser mm.,” svarer ministeriet i en mail til Ugebladet.
Ministeriet ønsker dog ikke at komme yderligere ind på, hvorvidt det er ensbetydende med, at afviste personer konkret rykker ind på stedet i februar måned.
Efter planerne vil der blive plads til 700 afviste asylansøgere, der skal bo på centret, mens de afventer hjemsendelse.

null

Publiceret 08 January 2015 06:00