Allerede fra natten til fredag kan der komme øget vandstand i de to fjorde. Og både fredag og lørdag kan blive lidt for spændende for mange i lavtliggende områder

Allerede fra natten til fredag kan der komme øget vandstand i de to fjorde. Og både fredag og lørdag kan blive lidt for spændende for mange i lavtliggende områder

Frygter for oversvømmelser:

Krisestab mødes i eftermiddag

Udsigten til forhøjet vandstand i Roskilde Fjord i den kommende weekend bliver fulgt nøje af beboere og beredskab

Oversvømmelserne i 2013 står for manges vedkommende tydeligt i hukommelsen.
Og selv om prognoserne ikke er lige så dystre, følgere både kommune, beredskab og masser af borgere lige nu spændt med i DMI's prognoser.
For lige som ved stormen Bodil er der nemlig udsigt til, at en storm vil trække en markant forhøjet vandstand med sig.
Natten mellem lørdag og søndag varsles der en stigning på helt op til 1,4 meter.
Men allerede fra natten til fredag vil der være øget vandstand i fjorden. Det vil så aftage og tiltage af et par omgange, indtil vandet altså ventes at stå højest natten mellem lørdag og søndag.
Til sammenligning steg vandet i kølvandet på Bodil med over 2 meter.
Ifølge Frederikssund Kommune vil man senere i dag komme med en udmelding, når der har været indkaldt til møde i den kommunale krisestab kl. 14.
Krisestaben består af:
Direktionen
Borgmestersekretariatet
Kommunikationsenheden
Beredskabschefen
 
 
 

Hævede huse

Siden oversvømmelserne i 2013 har Frederikssund Kommune modtaget 30 henvendelser fra borgere om stormflodssikring.
26 af dem har bedt om lov til at hæve deres sommerhuse, som blev oversvømmet i forbindelse med Bodil, oplyser Frederikssund Kommune til Lokalavisen.
De fleste af dem har fået grønt lys for at hæve huset -  men ikke alle har dog fået lov til at hæve det så meget, de selv ønskede, da ingen har fået tilladelse til at hæve det til mere end kote 2, hvilket vil sige to meter over normal vandstand.
Kystdirektoratet har i en mail til Lokalavisen i december oplyst, at man i kølvandet på december-oversvømmelserne i 2013 har modtaget fem ansøgninger om udbedringer, opførelse eller forhøjelse af diger i Frederikssund Kommune.
Se video fra Beredskabsstyrelsen efter oversvømmelserne i 2013

Publiceret 08 January 2015 10:32