Stormfloden efter Bodil var særdeles hård ved Jyllinge Nordmark, hvor langt fra alle endnu er flyttet tilbage i deres hjem. (Arkivfoto)

Stormfloden efter Bodil var særdeles hård ved Jyllinge Nordmark, hvor langt fra alle endnu er flyttet tilbage i deres hjem. (Arkivfoto)

Opdateret:

Højvande i fjorden: Kommunen forbereder spærringer

DMI varsler højvande på 1,4 meter i fjorden i weekenden - Roskilde Kommune forbereder at lægge spærringer ud i Jyllinge Nordmark og et enkelt sted på Frederiksborgvej

Følgende skriver Roskilde Kommune om tiltagene i forbindelse med den forventede forhøjet vandstand i Roskilde Fjord:
"Roskilde Kommune planlægger lige nu ud fra en vandstand på 1,4 meter, og er sammen med Beredskabet ved at udforme detaljerne for, hvor spærringer bedst kan placeres. I Jyllinge Nordmark er der både tale om lavtliggende områder ud mod fjorden og langs Værebro Å. Et enkelt sted på Frederiksborgvej kan også blive berørt.
Indsatsen koordineres af Roskilde Brandvæsen i samarbejde med politi, frivillige og borgere i Jyllinge Nordmark og ved Roskilde Inderfjord.
I Jyllinge Nordmark opfordres borgere med tid og lyst til at deltage i sikringen til at møde op ved parkeringspladsen på hjørnet mellem Osvej Vest og Strandvænget.
Mødetidspunktet bliver kl. 12 både fredag og lørdag.
For borgere på Frederiksborgvej er der en briefing fra beredskabet på Tømmergrunden fredag kl. 14.
Både ved møderne i Jyllinge Nordmark og på Tømmergrunden vil der blive givet en orientering om de seneste prognoser for vandstigning, og arbejdet med udlægning af sandsække vil blive koordineret, så alle husstande sikres.
Prognosen om denne - mindre - risiko for oversvømmelse kommer næsten samtidig med, at politikerne i kommunen skal behandle en omfattende sag for, hvordan der kan sikres mod stormflod fremover i Roskilde Fjord. Der er allerede afsat 44 mio. kr. til projektet, og i løbet af januar måned er der der en politisk afklaring af, præcis hvilke diger, sluser og andre løsninger, der skal sættes i værk."

Publiceret 08 January 2015 12:00