Foto: Peter Fjeldal

Foto: Peter Fjeldal

Murbrokker stoppede vandmasser

Lørdag eftermiddag steg vandet i fjorden fortsat faretruende, så beredskab og Halsnæs Kommune besluttede i fællesskab at sætte en stor 'prop' i kanalen ved Havnevej for at hindre oversvømmelse i bl.a. det lavtliggende Strandgadekvarter i Frederiksværk.
Ca. 900 tons murbrokker, grus og sten dannede proppen, der forhindrede vandet i at stige i kanalen og området ved campingplads og gymnasium, hvor der før har været alvorlige oversvømmelser.
I løbet af aftenen var vandstanden i kanalen ca. 75 cm over normalen, og det niveau var stabilt i flere timer, mens vandet i fjorden lå på mellem 135 og 140 cm over normal vandstand,  oplyser Halsnæs Kommune.
Vandstanden i Hundested blev også overvåget, og kl. 24 stod vandet ca. 30 cm under kajkanten, mens uvejret rasede med vindstyrker på 20-25 sekundmeter og vindstød tæt på orkanstyrke.
Aften og nat blev beredskabet opretholdt på Halsnæs Rådhus, hvor kommunen, Halsnæs Forsyning A/S, Nordsjællands Politi, Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab var samlet.
Fakta om den midlertidige dæmning/prop:

  • Der er brugt ca. 900 tons murbrokker, grus og sten til at bygge den midlertidige dæmning
  • Der er kørt ca. 60 vognlæs fra store lastbiler
  • Dæmningen er midlertidig og fjernes, når vandstanden er normaliseret.

Publiceret 11 January 2015 17:13