Store entreprenører siger nej til renoveringsordre på 300 mio. kr.

Renoveringen af gårdhusene i Albertslund Syd forsinkes, fordi for få vil byde på opgaven

Af
Jørgen Brieghel

Kun 2 entreprenørfirmaer har ønsket at byde på første del af renoveringen af gårdhusene i Albertslund Syd omfattende de 500 huse i AB Syd. En ordre til mere end 300 mio. kr.
"Jeg har været almen bygherre i 28 år, og jeg har aldrig stået i sådan en situation før. Det er ikke ualmindeligt, at man kun får 4-5 bud. Men 2 - det er for få", siger Jesper Rasmussen, byggeudviklingschef i boligadministrationsselskabet BO-VEST.
Derfor er BO-VEST nu gået i tænkeboks, hvor man overvejer, hvordan man bedst kan skrue et nyt udbud sammen, så det kan appellere til andre typer entreprenørfirmer.
Det betyder, at den planlagte renovering af gårdhusene vil blive forsinket i ca. et par måneder.

Sorterer fra

"Jeg har ingen entydig forklaring på, hvorfor så få har budt ind", siger Jesper Rasmussen.
"Det er vores fornemmelse, at de få helt store entreprenører der findes i dag, har udbud nok til at kunne sortere benhårdt i opgaverne. Hvis opgaverne er for komplicerede og risikofyldte, så sorteres de fra. Og der er ingen tvivl om, at det er en logistisk krævende opgave at skulle stå for en renovering, som er underlagt Landsbyggefondens støtteregler, og hvor man skal arbejde under snævre forhold i tæt kontakt med beboerne".

For lidt konkurrence

Jesper Rasmussen fortæller, at en renoverings af gårdhusene er så stor en opgave, at den skal i EU-udbud.
"Det foregår for vores vedkommende ved, at man på en særlig EU hjemmeside lægger opgaven frem, og så melder entreprenørerne ind. Normalt oplever vi, at 8-15 firmaer tilkendegiver interesse og af dem vælger man så f.eks. fem, som går videre i konkurrencen om den endelige opgave", siger Jesper Rasmussen.
"I denne omgang fik vi ikke 8-15 men kun 2. Juridisk set er det fint nok til, at vi kunne gå videre med en tilbudsgivning. Men det er for risikabelt for os. Vi kan risikere, at den ene trækker sig, og så står vi tilbage med blot et enkelt entreprenørtilbud. Det er ingen gunstig situation for den videre proces. Efter licitationen skal vi jo til Landsbyggefonden og præsentere projektet og de faktiske tilbudspriser, og med så få bud er konkurrencen ganske enkelt for lille ".

I tænkeboks

"Derfor er vi nu gået i tænkeboks. Projektet havde vi klar til udbud 6. januar, men nu skal vi se, hvordan vi kan ændre det, så vi kan stå i en gunstigere situation", siger Jesper Rasmussen.
"Der er flere ting, vi kan gøre. Vi kan dele udbuddet op i mindre dele. På den måde kan vi komme i kontakt med de mellemstore entreprenører – og dem er der en del af. Vi kan også se på tildelingskriterierne. I dag er det laveste pris. Den anden mulighed, at anvende kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, hvor der også evalueres på kvalitative kriterier, kan også komme i spil. Måske skal selve måden, projektet er opdelt på gøres enklere. I dag er der en pris på en basisrenovering, og samtidig priser på forskellige ekstra pakker, som boligafdelingen efter eget valg tilkøber. Det kan f.eks. være nye badeværelser, eller ventilation med varmegenvinding. Den slags dækkes ikke af Landsbyggefonden, men vi beder om priser på det af entreprenørerne."
Når man har en ny strategi klar, skal man i gang med en ny udbudsrunde.

Udsættes mindst muligt

Jesper Rasmussen håber, at udsættelsen af renoveringen kan udsættes mindst muligt.
"Det får ikke umiddelbart konsekvenser for de nu-boende, for ingen har fået sat dato på, hvornår de skal fraflytte deres boliger og genhuses. Men vi kører jo et stramt logistisk forløb, og havde satset på, at vi kunne gå i gang med renoveringen, i takt med at renoveringen af rækkehusene blev færdig – og det sker over sommeren. Vi kan nu frygte, at vi får tomme huse, og det vil betyde lejetab – der dog til en vis grad dækkes af Landsbyggefonden. Men vores mål er at gøre den periode så kort som mulig", siger Jesper Rasmussen.
Om senest to uger er BO-VEST klar med en ny strategi.

Publiceret 11 January 2015 09:10