Cowi har undersøgt 11 kommuner i Region Hovedstaden for at finde ud af, om det kan betale sig at omlægge kommunens bilpark fra diesel til el.

Cowi har undersøgt 11 kommuner i Region Hovedstaden for at finde ud af, om det kan betale sig at omlægge kommunens bilpark fra diesel til el.

Elbiler:

Renere luft og penge i kommunekassen

Ny undersøgelse viser gevinsten ved, at kommunerne kører på el

Hvis kommunerne i hovedstadsregionen skiftede deres benzin- eller dieselbiler ud med elbiler, ville det give renere luft til borgerne, men også flere penge til at dele ud til f.eks. børn og ældre.
Det viser en ny analyse af potentialet for omstilling til elbiler i kommuner, som COWI har lavet for Region Hovedstaden.
Analysen kortlægger antallet af biler og deres køremønstre i 11 kommuner i regionen, og den viser, at der årligt kan spares i alt 1,6 mio. kr. og 287,5 tons CO, hvis ansatte som f.eks. hjemmehjælpere og pædagoger i stedet kørte i elbiler.

Grøn omstilling

“Det viser det store potentiale, som kan komme borgernes sundhed og pengepung til gode, hvis kommunerne går foran i omstillingen til grøn transport. Vi har sammen lavet en fælles regional klimastrategi for at støtte udbredelsen af grønne transportformer og realisere den politiske målsætning om at blive en førende elbilregion. Så nu er det bare med at klø på for kommunerne”, siger Jens Mandrup (SF), formand for Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg.
Klimastrategien har som målsætning, at 25 procent af den offentlige bilpark i hovedstadsregionen skal være klimavenlig.

Forskel på kommuner

Incitamentet for at skifte bilparken ud med elbiler varierer fra kommune til kommune, viser analysen.
Furesø er den kommune i undersøgelsen, der vil kunne spare mindst ved en omlægning. Gentofte vil få mest ud af at lægge om til el.
Men skal kommunerne have realiseret handlingsplanerne og omstillede dele af deres bilparker, hvor det betaler sig, ligger der imidlertid en formidlingsopgave i, at få aflivet nogle af de mest udbredte myter om elbiler - herunder forestillingen om, at vi kører mere end 100 km om dagen. For det gør hovedparten af de kommunale biler slet ikke, viser undersøgelsen.
Derudover vil der i nogle kommuner og regioner være behov for at skabe bedre muligheder for opladning af bilerne. brie

Publiceret 11 January 2015 07:50