Niras-stifter er død:

Han var den 'perfekte' flygtning

Allerød Nyt har modtaget følgende mindeord fra Carsten Toft Boesen, adm. dir. i Niras, om Niras' medstifter Konrad von Rauschenberger:

Det er med sorg, jeg har modtaget meddelelsen om, at Niras' stifter og mangeårige direktør Konrad von Rauschenberger er afgået ved døden.

Rauschenberger nåede at fejre sin 90 års fødselsdag 20. december 2014, men blev kort herefter alvorligt syg og indlagt på Hillerød Sygehus, hvor han døde natten til 13. januar.

Rauschenberger havde stadig sit daglige virke i Niras, da jeg som ung geolog i 1985 blev ansat. Han var en stærk rollemodel for den ledelsesstil, der senere blev kendt som 'management by walking around'. Selv som nyansat kunne man opleve, at Rauschenberger, altid med sin karakteristiske butterfly, lod sin vej falde forbi kontoret for at tale med medarbejderne om opgaverne, kunderne og ikke mindst de tekniske løsninger.

Rauschenbergers empatiske og oprigtigt interesserede tilgang har markant præget Niras' virksomhedskultur med udbredt selvbestemmelse og flad ledelsesstruktur.

Rauschenberger stammede fra Ungarn, hvor han studerede på Det Kgl. Tekniske Universitet i Budapest. Under 2. Verdenskrig flygtede han til Danmark under dramatiske forhold som blind pasager på et troppetransporttog. Efter et år som flygtning i Røde Kors' varetægt blev han ansat hos Havneingeniøren i Aarhus i 1946. Herfra fortsatte han til København, hvor han blev cand.polyt. i 1951 og ansat ved rådgivende civilingeniør Gunnar P. Rosendahl.

I 1954 opnåede han dansk statsborgerskab og stiftede i 1956 sammen med civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Rauschenberger, hvor han sad i bestyrelsen frem til 1987. Også virksomhedens nuværende navn Niras bærer naturligvis reference til Rauschenberger.

Ud over at varetage sine direktør- og bestyrelsesopgaver var Konrad von Rauschenberger først og fremmest en eminent tekniker. Han specialiserede sig i vandforsyning og miljøteknik, hvor opgaverne bragte ham til Fjernøsten, Afrika og ikke mindst Grønland. Der findes næppe en grønlandsk by - og knapt en bygd – hvis vandforsyning ikke bærer Rauschenbergers præg. Mange steder var der tale om helt nye tekniske løsninger, som han udviklede med stor forståelse for de særlige grønlandske forhold. I takt med at firmaet voksede, specialiserede Rauschenberger sig mere og mere i vandforsyning. Det førte til flere hjemlige opgaver og senere til starten på Niras' internationalisering.

I dag er vi 1400 medarbejdere over hele kloden, hvis arbejdsplads blandt andet skyldes Konrad von Rauschenbergers fremsyn og flid.

Æret være hans minde.

null

Publiceret 16 January 2015 13:05