Ole Bondo (S) har haft besøg af Allerøds borgemster, Jørgen Johansen, og viceborgmester, Miki Dam Larsen. Her er de blevet enige om, at en sammenlægning af de to kommuner ikke er relevant lige nu og her, men at der er god grund til et tættere samarbejde.

Ole Bondo (S) har haft besøg af Allerøds borgemster, Jørgen Johansen, og viceborgmester, Miki Dam Larsen. Her er de blevet enige om, at en sammenlægning af de to kommuner ikke er relevant lige nu og her, men at der er god grund til et tættere samarbejde.

Bondo:

Furesø skal IKKE lægges sammen med Allerød

Der bliver tale om et tættere samarbejde mellem Furesø og Allerød Kommuner, men ikke en decideret sammenlægning. I hvert fald ikke lige nu, slår Ole Bondo fast

Af
Helene Stolle

En sammenlægning mellem Furesø og Allerød her og nu er ikke relevant. Det er konklusionen efter et møde mellem de to kommuner. Ifølge Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) har en decideret sammenlægning slet ikke været på tale netop nu.
"Men det er rigtigt, at vi er mødtes for at tale om mulige samarbejdsområder", siger han til Furesø Avis.
Mødet mellem de to kommuner skete ifølge Ole Bondo på foranledning af Allerød Kommune.
"Allerød har tidligere ytret ønske om at blive lagt sammen med Furesø, men lige nu har vi holdt møde for at se på mulige samarbejdsområder, og dem er der flere af. Det vil blandt andet været oplagt, at vi hver i sær kigger på erhvervsområdet og samarbejder om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser. Uanset om en ny virksomhed ligger i Allerød eller i Furesø, så vil det give arbejdspladser i nærområdet, og det vil gavne os alle", siger Ole Bondo.
Allerøds borgmester og viceborgmester, Jørgen Johansen og Miki Dam Larsen, der besøgte Ole Bondo på rådhuset i Værløse, fortæller i en pressemeddelelse, at de også ser flere samarbejdsmuligheder.
"Vi anerkender, at der på sigt er rationale i større tværgående samarbejde - både for at opnå øget effektivitet og faglighed og for at forberede vores kommuner på et fremtidigt pres for større kommunale enheder", lyder det.
"Om nogle år - når hverken Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen eller jeg er aktive i politik længere - vil man skulle kigge på kommunegrænserne endnu en gang, og her vil det være en fordel, at vi allerede har øvet os i samarbejdet", tilføjer Ole Bondo.

Publiceret 21 January 2015 17:51