Analyser har konstateret, at der ingen PCB-fare er i de 13 bygninger der er blevet analyseret. Foto: Kolding Kommune.

Analyser har konstateret, at der ingen PCB-fare er i de 13 bygninger der er blevet analyseret. Foto: Kolding Kommune.

Ingen PCB-fare i 13 undersøgte ejendomme

Prøverne fra de kommunale ejendomme er nu analyseret

“Vi havde på forhånd vurderet, at risikoen for at finde for høje koncentrationer var beskeden, men nu har vi dokumentation for, at der ikke er sundhedsfare forbundet med at opholde sig i de 13 bygninger på grund af PCB,” forklarer bygningskonstruktør Carsten Gotborg, Kolding Kommune.

PCB blev brugt i byggematerialer som f.eks. fugemasse, lim og maling fra 1950 og frem til 1977, hvor anvendelsen blev forbudt. Ved at gennemgå bygningsregistrene har Kolding Kommune identificeret de kommunale ejendomme, der blev bygget/renoveret i perioden.

I 2012 undersøgte kommunen de 27 bygninger, hvor risikoen for PCB blev vurderet til at være var størst. Her fandt man for høje koncentrationer i to bygninger – Bramdrup Skole og Lyshøjskolen. De to skoler er efterfølgende blevet renoveret.

“Hvis vi gør status, så er Kolding sammenlignet med andre kommuner sluppet billigt. Der er eksempler på kommuner, hvor man har måttet rive bygninger ned, og hvor man har måttet flytte skolebørn til midlertidige lokaler, mens der blev foretaget omfattende og meget dyre renoveringer. Hos os har vi kun fundet PCB to steder, og de nødvendige renoveringer på Bramdrup Skole og Lyshøjskolen kunne vi foretage i sommerferien,” fortæller Carsten Gotborg og fortsætter:
“Vi har udskiftet rigtigt mange facader på vores bygninger gennem årene, og når man gør det, bliver gamle byggematerialer, som måske har indeholdt PCB, udskiftet med nye og renere materialer”.
Kolding Kommune har de seneste år konsekvent tjekket for PCB ved renovering af ejendomme, der er opført eller renoveret i perioder 1950-1977.
Om PCB
Vi indtager PCB gennem mad, indånding og hudkontakt. Der er ingen akut sundhedsfare forbundet med at opholde sig i ejendomme, hvor der er brugt PCB-holdige materialer.
Hvis man over en længere årrække bliver udsat for PCB i høje koncentrationer, kan stoffet bl.a. forstyrre hormon-, immun- og centralnervesystemet samt forplantningsevnen.

Publiceret 23 January 2015 15:00