Favrskov tog stikket hjem. Kommunen undgår den nordlige linjeføring, men høster gevinsten ved tilkørselsramperne.

Favrskov tog stikket hjem. Kommunen undgår den nordlige linjeføring, men høster gevinsten ved tilkørselsramperne.

Motorvej:

“Vi håber på modifikationer”

Meget tyder på, at Skanderborg er nødt til at acceptere motorvejsstrækningen syd om Lading Sø. Nu håber politikerne, der er rum for mindre modifikationer

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Ingen ramper, ingen justering, ingen forklaring.
Alt hvad Skanderborg sidder tilbage med efter transportministerens klare afvisning af at lytte til et ellers enigt byråd i Skanderborg, er en lang, lang næse.
Kort før jul refererede Lokalavisen transportminister Magnus Heunickes svar til Folketingets Transportudvalg. Heri afviste han blankt Skanderborgs ønske om at rykke motorvejen et par hundrede meter mod nord.
En del af begrundelsen var, at linjeføringen så ville ramme en fredsskov og måske ville få indflydelse på bestanden af spidssnudede frøer, vandsalamandre og dværgflagermus.
Den klare afvisning falder ikke i god jord hos Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde (S).

Kun et lille spillerum

“Hensynet til fredskov er jo som man tager det. Var det lovbestemt, var der jo aldrig kommet en motorvej til Silkeborg,” konstaterer han tørt.
“Vi må erkende, at der ikke er nogen politiske vilje på Christiansborg til at genåbne forliget. En ny VVM-undersøgelse er derfor ikke en mulighed. Der, hvor vi står nu, er, at vores administration fortsætter deres dialog med Vejdirektoratet. Vi håber, det er muligt at finde modifikationer, der kan lettet nogle af generne for borgerne i Herskind og Skivholme.”
Men der er ikke rum for mange modifikationer, oplyser projektleder Lene Nøhr Michelsen fra Vejdirektoratet.
“Der kan være rigtig mange forhold, der spiller ind, som gør det vanskeligt at foretage modifikationer. Der kan både være særlige ejendomsforhold og jordbundsforhold. Der vil måske være et lille spillerum for modifikationer. Man må i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om der er mulighed for justeringer, men de skal holde sig inde for de undersøgelser, vi allerede har foretaget,” siger shun til Lokalavisen.

Borgmester Jørgen Gaarde (S) er skuffet over transportminsterens svar.

Borgmester Jørgen Gaarde (S) er skuffet over transportminsterens svar.

Skanderborg trak Sorteper

Dermed ser det for alvor ud til, at Skanderborg har trukket Sorteper, mens Favrskov sidder tilbage med alle de gode kort på hånden. Og det ærgrer Jørgen Gaarde.
“det er meget skuffende, at vi ikke kunne komme igennem med vores forslag. Det er netop således, at vi i Skivholme-Herskind må tåle alle problemerne med den sydlige linieføring, mens gevinsten, tilkørselsramperne, bliver etableret i Faverskov, som undgår den nordlige linieføring. Men hvis man vil have alle gevinsterne, Så burde man også have været villig til at bære linieføringen - altså den nordlige,” understreger Jørgen Gaarde.

null

Publiceret 23 January 2015 12:00