Undervisningsminister Christine Antorini har det seneste år været en hyppig gæst på Fredensborg Kommunes skoler, som hun fremhæver som mønstereksempel på folkeskolen efter reformen. Foto: Fredensborg Kommune

Undervisningsminister Christine Antorini har det seneste år været en hyppig gæst på Fredensborg Kommunes skoler, som hun fremhæver som mønstereksempel på folkeskolen efter reformen. Foto: Fredensborg Kommune

Nivå-elever tog minister med på slagtebænken

Skolebænk blev skiftet ud med slagtebænk, da elever fra Nivå Skole Nord viste undervisningsministeren, hvad fasaner og folkeskole har med hinanden at gøre

Af
Af Jannie Fjordside

Undervisningsminister Christine Antorini (S) fik fredag den 27. februar set et mønstereksempel på, hvordan der kan arbejdes med nogle af de meste centrale dele i den nye skolereform. Det skete under et besøg i Fredensborg Kommune, hvor elever fra 4.Y på Nivå Skole Nord blev undervist i Natur & Teknologi ved at flå, dissekerer og tilberede 12 fasaner.
På Skolen i Virkeligheden og Fredensborg Naturskole, der er en del af Center for Skoler og Dagtilbud i Fredensborg Kommune, så ministeren, hvordan elever, pædagoger og lærere fra Nivå Skole formåede at opfylde et af skolereformens nye krav – nemlig gennemførelsen af konkret læringsmålsstyret undervisning i et konkret fag. I dette tilfælde læringsmålet om, at eleverne kan relatere viden fra Natur & Teknologi til andre kontekster.
Samtidig fik ministeren set, hvordan kommuner kan arbejde med et andet centralt element i skolereformen: Den åbne skole – inddragelsen af lokalsamfundet i undervisningen. I det konkrete eksempel med fasanforløbet er undervisningen tilrettelagt i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.
Undervisningsminister Christine Antorini mener, at andre kommuner kan lære af Fredensborg Kommune:
“I Fredensborg Kommune er naturskolen matrikelløs og kan findes overalt i kommunen. Undervisningen bliver til i et unikt partnerskab mellem kommunen, lokale foreninger, organisationer, myndigheder og virksomheder. Det er et godt eksempel på, hvordan skolereformens tanker om den åbne skole kan udføres i praksis,” siger ministeren.

Inspirerer andre kommuner

Skolen i Virkeligheden hjælper alle Fredensborg Kommunes syv folkeskoler med at gennemføre konkrete undervisningsforløb i alle fag, så lærere og ledelse får hjælp og inspiration til at udvikle og gennemføre læringsmålsstyret undervisningsforløb. Og flere andre kommuner rundt i landet får nu også glæde af erfaringerne fra Fredensborg Kommune. Foreløbig har fem omegnskommuner sagt ja tak til at blive en del af Skolen i Virkelighedens platform.
”Skolen i Virkeligheden og Fredensborg Naturskole får teori og praksis til at hænge sammen. I samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer i omverdenen skruer vi konkrete undervisningsforløb og moduler sammen, som lærerne kan bruge i de forskellige fag. Virkeligheden skal ind i skolerne – og skolerne skal ud i virkeligheden. Det er det simple princip bag vores arbejde. Men det virker. Eleverne får styrket motivationen, undervisningen bliver mere virkelighedsnær – og det hele sker uden at det går ud over de konkrete læringsmål i den nye skolereform. Tværtimod”, siger Jesper Alstrøm, leder af Skolen i Virkeligheden.

Publiceret 01 March 2015 11:30