Marianne Stendell, Leila Lindén og Pernille Schnoor. Foto: Claus Beyer

Marianne Stendell, Leila Lindén og Pernille Schnoor. Foto: Claus Beyer

Regionrådsmedlem:

"Mediernes skyld, at 1813 mangler personale”

Sådan sagde Regionrådsmedlem, Leila Lindén, S, ved et debatmøde om 1813 på Fredensborg Rådhus

Af
Af Claus Beyer

”Det er mediernes skyld, at vi ikke kan få personale nok til at bemande telefonerne på 1813. Mediernes hetz på akuttelefonen 1813 gør, at sygeplejerskerne ikke ønsker at arbejde på 1813. Det er synd, for sygeplejerskerne er dygtige, og vi har valgt den helt rigtige ordning i Region Hovedstaden. Men jeg kan godt forstå, at sygeplejerskerne ikke ønsker at blive udstillet som de skyldige for 1813 problemer. Det er ikke fair over for sygeplejerskerne,” sagde regionsrådsmedlem Leila Lindén, S, ved debatmødet om 1813 på Fredensborg Rådhus.
Leila Lindén mente heller ikke, at ventetiden er noget problem:
”Vi var nok lige lidt for ambitiøse med vores målsætning om, at 90 procent skulle komme igennem til en sygeplejerske indenfor tre minutter. Den seneste undersøgelse viser, at 90 procent af opkaldene kommer igennem i løbet af 10 minutter. Havde vi bare sat forventningerne til 10 minutter – så havde 1813 været en succes.”
Det, Leila Lindén ikke oplyste ved mødet var, at ventetiden har været stigende i løbet af 1813's første år, selv om region Hovedstaden hele tiden har fortalt, at man er på den rigtige vej, og at ventetiden skal ned på tre minutter.
Leila Lindén ser heller ikke noget problem i, at antallet af unødige kørsler er steget voldsomt, og det samme er unødige indlæggelser af børn (er steget med 60 procent efter 1813 har overtaget akuttelefonen fra de praktiserende læger).
Sygeplejerske: Ikke mediernes skyld
Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg har talt med en sygeplejerske, der er blevet tilbudt job hos akuttelefonen 1813. Af frygt for repressalier fra Dansk Sygeplejeråd og regionen ønsker sygeplejersken ikke sit navn oplyst (redaktionen har det fulde navn og adresse på sygeplejersken).
Sygeplejersken afviser, at det er på grund af medierne, at hun ikke ønsker at arbejde for akuttelefonen 1813.
”Jeg blev kontaktet af Akutberedsskabet vedrørende en stilling ved akuttelefonen 1813, men grunden til at jeg sagde nej, det er rent faglige grunde. Jeg har været sygeplejerske i mange år, og jeg har arbejdet på de afdelinger, som man ønsker af sygeplejerskerne hos Akutberedsskabet. Men selvom de tilbyder syv uger optræning til at bemande telefonen, så er vi sygeplejersker ikke fagligt dygtige nok. Det skal være læger, der sidder ved en akuttelefon,” fastslår sygeplejersken, der også understreger, at selv en løn på over 500 kroner i timen ikke lokkede hende:
”Jeg vil aldrig kunne leve med at ’svigte’ et menneske der har brug for hjælp – og slet ikke hvis der er tale om et barn.”
Regionen har ansvar for 1813
Ved debatmødet på Fredensborg Rådhus deltog også den Socialdemokratiske Folketingskandidat Pernille Schnoor, der i dag sidder i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, og hun sagde efter mødet til Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg:
”Ansvaret for bemandingen på 1813 ligger helt klart hos Region Hovedstaden. For det første forstår jeg ikke, at man ikke havde sikret sig at få forhandlet en aftale igennem med de praktiserende læger, før 1813 gik i luften. Man kan ikke bagefter sige, at det er PLO’s skyld, at der ikke blev lavet en aftale. Det er Region Hovedstaden, der er arbejdsgiver, og så må sikre, at den rigtige bemanding er på plads. Nu har man valgt en anden løsning, og så skal Region Hovedstaden sikre, at den bemanding er på plads, det er for let at give medierne skylden for problemerne.”
”Der er kommet mange oplysninger frem, som jeg vil have flere og mere konkrete svar på. Jeg er foruroliget over tilstanden, over de mange ekstra kørsler og indlæggelser, som også er en øget omkostning for samfundet,” sagde Pernille Schnoor, som dermed ikke var enig med sine partimedlemmer i Regionsrådet, Leila Lindén og Marianne Stendell, der også deltog ved debatmødet.

Publiceret 24 March 2015 10:00