Uanset beslutningen, håber Kurt Andreassen dog på, at staten træffer en sådan snart af hensyn til udviklingen.

Uanset beslutningen, håber Kurt Andreassen dog på, at staten træffer en sådan snart af hensyn til udviklingen.

Tange Sø skal bevares via en lovgivning fra staten

Favrskov Kommune opfordrer til i samlet flok at støtte op om Tange Sø.

Af
Erling Baastrup

Der har længe været debat omkring søens fremtid, og sagen er igen aktuel, fordi staten lige nu har vandområdeplanerne for år 2015-2021 i høring.

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Favrskov besluttede på sit møde 4. maj at anbefale staten at bevare Tange Sø. Samtidigt opfordrer udvalget til, at en del af vandet i Gudenåen ledes uden om Tange Sø, så der bliver fri passage og bedre gydeforhold for fiskene.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Kurt Andreassen (V), håber, at der vil være bred opbakning til synspunktet. Favrskovs holdning er i hvert fald helt klar, fortæller han:

Både fisk og sø

”Der skal ikke herske tvivl om, at Favrskov Kommune vil bevare Tange Sø. Jeg tror og håber, at de andre kommuner i Gudenåkomitéen vil bakke op, så vi kan give en stærk, fælles melding til staten,” siger Kurt Andreassen.

”Det vil være et stort tab for lokalområdet og borgerne i Ans og Tange, hvor søen har en stor betydning. Jeg synes, Favrskov kommer med et forslag, hvor man både bevarer søen og samtidigt sikrer et rigt fiskeliv i Gudenåen,” siger Kurt Andreassen, der håber, at Folketinget vil vedtage, at Tange Sø skal bevares.

Publiceret 06 May 2015 11:00