Varde-Å-sammenslutningen og lokale sportsfiskerforeninger har i samarbejde med Varde, Vejen og Billund Kommune indgik i 2013 et samarbejde med at sikre fiskebestanden i Varde Å.

Varde-Å-sammenslutningen og lokale sportsfiskerforeninger har i samarbejde med Varde, Vejen og Billund Kommune indgik i 2013 et samarbejde med at sikre fiskebestanden i Varde Å.

Varde Å på vej til at blive lakseparadis

Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks

Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden. En laksehabitatundersøgelse fra 2014 iværksat af Varde Å Sammenslutningen, Varde Kommune, Billund Kommune og Vejen Kommune beskriver vandløbskvaliteten i Varde Å som levested for laks.
Undersøgelsen viser at der i dag er en bestand på 1.353 vilde gydelaks i systemet og at bestanden kan øges med 676 gydelaks alene ved at skabe yderligere passage i de områder der nu er spærrede. I rapporten er der beskrevet 11 spærringer, der inden for en kort årrække skal åbnes op for.

Varde Å laksen blev reddet

Efter et meget lavt antal af laks i Varde Å i 1990erne blev der opstillet konkrete tiltag til at forbedre laksebestandens leve- og gydevilkår. Man fandt i 1998 spor efter den oprindelige Vardelaks og indførte fredning i tre år, samtidig med projekter med fokus på avlsarbejde, udsætninger, passageforhold og vandløbenes kvalitet.
Disse tiltag har de sidste 20 år givet pote, så laksebestanden i dag er særdeles fornuftig og med stort voksepotentiale. Det er dog stadig nødvendigt at udsætte laks i Varde Å for at sikre bestanden og et rekreativt fiskeri.
"Det er en rigtig god undersøgelse, som forklarer, hvad der har virket men også hvad vi kan gøre for at få endnu flere laks i Varde Å systemet," siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Publiceret 06 May 2015 10:00