(Pressefoto).

(Pressefoto).

Andelspriser vil eksplodere hvis prisloft fjernes

Boligministeriet har regnet sig frem til, at det giver prisstigninger på op til 75 %, hvis forslag om at afskaffe maksimalpriser gennemføres. Det kan blive andelsboligens endeligt
Hvis et forslag fra Venstre og De Konservative om at fjerne den såkaldte maksimalpris på andelsboliger bliver gennemført, vil det medføre voldsomme prisstigninger.
Sådan lyder advarslen fra boligminister Carsten Hansen (S) i Berlingske Tidende, efter at hans ministerium har regnet sig frem til, at andelsboligerne vil stige med 10.200 kr. pr. kvadratmeter på landsplan, svarende til 66 %. I København vil stigningen blive på hele 75 %.
Boligøkonom Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter er ifølge Berlingske enig i, at forslaget vil medføre betydelige prisstigninger, dog næppe så store, som ministeriet er nået frem til.
I Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), hvor de store mæglerkæder er medlemmer, ser man helst maksimalpriserne afskaffet, da de ifølge DE 'volder uforholdsmæssigt mange problemer for forbrugerne i forbindelse med køb og salg af andelsboliger'.
Ifølge Home halter andelsboligerne ekstra meget efter det øvrige boligmarked i de større byer – især ejerlejlighedspriserne, der er steget betydeligt over det seneste par år. Det skyldes bl.a. de kaosramte ejendomsvurderinger, som for mange andelsforeningers vedkommende bestemmer maksimalprisen.
- Andelshaverne i hovedstadsområdet befinder sig i et limbo, hvor den pris, de kan få for deres andel er begrænset af et prisloft baseret på ejendomsvurderingen fra 2012 – selv om deres andel ofte reelt kan være mere værd, siger Mads Ellegaard, relationschef i Home.
Da der endnu ikke er styr på de offentlige vurderinger ser det p.t. ud til, at andelsboligejerne må vente frem til 2017 med at få de nye vurderinger - og dermed en forbedret mulighed for at lade andelsprisen blive markedsjusteret.
P.t. er der således tale om kunstigt lave andelsboligpriser forårsaget af vurderingsudfordringerne. Dertil kommer selvsagt, at en offentlig vurdering, der foretages med mellemrum ikke nødvendigvis giver det rette aktuelle billede af, hvad en given andelsbolig er værd på et senere tidspunkt, lyder det fra Mads Ellegaard, der fortsætter:
- Sælgere af andelsboliger går derfor lige nu glip af en prisstigning, og det betyder blandt andet flere tilfælde af penge under bordet, når der bliver handlet andelsboliger, lyder det fra Home-chefen.
Andelsboligerne i hovedstaden er ifølge en tidligere analyse fra Realkredit Danmark steget med omkring 90.000 kr. i snit siden 2012, men andelshaverne må altså ikke sælge til højere priser, fordi de skal følge 2012-vurderingen.
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation er modstander af forslaget om at afskaffe maksimalpriserne, som man mener vil true andelsboligens eksistens.
pm

En andelsbolig

kan prissættes efter en af tre prisfastsættelsesmetoder:

* Anskaffelsespris
* Valuarvurdering (ejendommens kontante handelsværdi som udlejningsejendom)
* Den senest fastsatte offentlige ejendomsværdi.
* Det er op til den enkelte forening at beslutte, hvilken metode den vil anvende.

Om maksimalprisen*  Maksimalprisen er en regnskabsteknisk konstruktion forstået således, at loven fastsætter en maksimal pris for, hvor meget en given andel i en given andelsboligforening må sælges til.
* Maksimalprisen er udelukkende et loft for, hvad en andelsbolig maksimalt må sælges til ifølge loven. Lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for, at prisen på andelen fastsættes under maksimalprisen.
* Maksimalprisen fastsættes som værdien af andelen i foreningens (netto)formue tillagt værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden samt eventuelt værdien af særligt tilpasset inventar.

Kilde: home

Publiceret 10 May 2015 17:15