Resultatet af en hunds overfald af et rådyr. Foto: Naturstyrelsen

Resultatet af en hunds overfald af et rådyr. Foto: Naturstyrelsen

Hundeejere overtræder reglerne i skoven

En del hundeejere overholder ikke reglerne, når de lufter hund i Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov, konstaterer Naturstyrelsen

Af
Af Michael Braunstein

Det giver en række problemer, ikke mindst for vildtet, når hundeejere ikke overholder reglerne for hundeluftning i skovene. Og Naturstyrelsen konstaterer, at en del hundeejere ikke overholder reglerne, når de lufter hund i Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov.

Reglerne er ellers enkle: I hundeskovene skal hunden være under kontrol, og uden for hundeskovene skal hunden være i snor. Reglerne skal sikre, at hundeluftere ikke generer skovens dyreliv eller andre skovgæster.

"Løse hunde i skoven giver anledning til to slags problemer," siger skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen, og fortsætter:

"Vi modtager ofte klager fra skovgæster, som føler sig generet eller er utrygge på grund af løse hunde. Normalt er det ikke-hundeluftere, som klager, men vi får også klager fra hundeluftere, som lufter hunden i snor, og som bliver generet af løse hunde."

"Desuden generer de løse hunde dyrelivet. Det mest omtalte problem er, at hundene enkelte gange får bidt råvildt ihjel. Det problem er nemt at formidle, og alle kan fordømme gerningen. Men det største problem er nok, at løse hunde stresser vildtet, så de får mindre tid til at spise og hvile. Og det kan være fatalt."

"Og det drejer sig ikke kun om råvildt. I antal er skadevirkningen størst for fuglene. Hundene jager fuglene op, når de spiser på skovbunden - og hundene får nok også fat i nogle unger ind i mellem. For de fugle, som har reder på jorden eller i krattet, kan et besøg af en løs hund også resultere i at reden opgives," siger Kim Søderlund.

Han anfører, at der således er meget gode grunde til, at skovgæsterne skal holde hunden i snor i skoven.

"Og det er naturligvis også derfor, at reglerne står skrevet i Naturbeskyttelsesloven. Det er Naturstyrelsens ansvar at sikre, at statsskovene giver mulighed for gode rekreative oplevelser. Befolkningen kommer jo generelt i skovene for at nyde 'skovens stille ro' og vil gerne møde det vilde dyreliv på skovturen." 

Færdsel med løs hund politianmeldes

"Naturstyrelsen politianmelder færdsel med løs hund, fordi mange års erfaring har vist, at hundeejerne som gruppe desværre ikke respekterer irettesættelser. Uden politianmeldelse vil de bynære skove langsomt, men sikkert, blive omdannet til hundeskove til stor irritation for størsteparten af skovgæsterne samt ikke mindst til skade for dyrelivet," siger Kim Søderlund.

Han tilføjer:

"Vi er godt klar over at hunde og hundeejere sætter stor pris på at kunne lufte hunde uden snor. Det er også baggrunden for, at Naturstyrelsen har udlagt en række hundeskove. Det er vigtigt at understrege, at hundene kun må være løse i hundeskoven, såfremt hunden er under fuld kontrol, hvilket betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, hunde eller det vilde dyreliv - herunder ved at virke truende eller løbe efter dem."

"I bund og grund er det beklageligt, at vi nu skal bruge vores - og efterfølgende politiets - ressourcer på at få skovgæster til at opføre sig fornuftigt i skoven. Jeg synes, at reglerne er nemme og forståelige, og med hundeskovene har vi endda et godt tilbud til dem, som synes, at reglerne i skoven som helhed er for snævre for dem og deres hund. Jeg vil gerne appellere til, at hundeluftere viser større forståelse for, at en løs hund ødelægger andres borgeres fredelige skovtur, og jeg håber naturligvis også på en selvjustits blandt hundeejerne, for vi har ikke ressourcer til at 'mandsopdække' alle hundeluftere," siger Kim Søderlund.

Han gør opmærksom på, at en del skovgæster samler hundens afførring op i en hundepose.

"Det er naturligvis god opførsel, såfremt hundeposen tages med hjem til egen skraldespand. Men en del hundeejere smider efterfølgende hundeposen i skoven, og det er ulovligt. Såfremt man som hundeejer ikke ønsker at transportere hundeposen med hjem til sin egen skraldespand, så skal man lade være med at samle afføringen op. Hvis hunden lægger afføringen på stien, så vil det være god opførsel at skubbe afføringen ind i skovbunden," siger skovrideren.

Publiceret 13 May 2015 07:00