Broen, der fører Prangervej over banearealet skal repareres for 1,7 million kroner for at undgå sammenstyrtningsfare.

Broen, der fører Prangervej over banearealet skal repareres for 1,7 million kroner for at undgå sammenstyrtningsfare.

Vedligehold:

Broer risikerer at styrte sammen

Af
Peter Friis Autzen

En række store og små broer i Fredericia Kommune er i så dårlig stand, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis ikke de repareres, risikerer de snart at miste deres bæreevne, så de vil brase sammen, hvis de for eksempel bliver påkørt.
Derfor har Fredericia Kommune sat 6,5 millioner kroner af til en række vedligeholdelsesprojekter allerede i år. Og yderligere 8,8 millioner kroner i løbet af de kommende tre år.
En del af broerne ejes af BaneDanmark, men vedligeholdes af kommunen.
Udvalgsformand Jean Brahe (K) forsikrer, at broerne ikke er farlige.
“Men det er jo sådan med al vedligehold, at den skal udføres for at forhindre, at nedslidning på sigt fører til forfald. Det er det, vi gør her. Og udgiften er heller ikke udtryk for, at vedligeholdsarbejdet hidtil har været forsømt,” siger han.
Broernes tilstand er blevet vurderet af kommunen sammen med en ekstern rådgiver. Analysen viser, at der er fare for tab af menneskeliv, hvis ikke vedligeholdelsesarbejdet og reparationerne sættes i gang.

Publiceret 13 May 2015 09:00