Region vil spare 699 millioner kroner

Koncernledelsen for Region Midtjylland har lanceret sparekatalog for sundhed

Af
Anette Bonde

Mandag 27. april kom Region Midtjyllands længe ventede udspil om budget 2016 med besparelser på sundhedsområdet frem til 2019.
Den samlede besparelse er på 824 millioner kroner, svarende til 3,4 procent af bruttobudgettet.
Det opstillede behov er dog 125 millioner lavere, så der er dermed lidt luft til at udelade nogle af forslagene. Her følger nogle af overskrifterne:
En besparelser på 58,9 millioner kroner på medicinområdet.
Det anbefales blandt andet at anvende lægemidler, som virkningsmæssigt er lige så gode som alternativer, men er billigere.
Besparelse på 88 millioner kroner på arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling.
Besparelse på administration og indkøb på 157,8 millioner kroner.
Besparelser på det kliniske service-områder på 63,9 millioner kroner, blandt andet via fusion af afdelinger og hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut.
På psykiatri-området lægges der op til en besparelse på 11,5 millioner kroner ved at omlægge arbejdsgange og gennemføre organisatoriske sammenlægninger.

En reduktion i antallet af fertilitetsklinikker skulle kunne spare 11,5 millioner kroner.

Ved at ændre strukturen for akutlægebiler og akutbiler, herunder nedlæggelse af tre hjemmesygeplejerskeordninger- og 1 udrykningslægeordning, skulle der kunne hentes 36,4 millioner.
En ændring af akutklinikker til enheder, der varetager røntgenoptagelse og blodprøver, er sat til 10,3 millioner.
Det skønnes, at der kan spares 807 årsstillinger.

Vedtagelse i september

Forslaget blev sendt i høring indtil 8. maj,
Processen er herefter, at det behandles ved et budgetseminar i Regionsrådet 20. maj, 9. juni er der møde i kredsen bag budgetforliget inden behandlingen i regionsrådets forretningsudvalg et par uger senere.
Her vil det blive besluttet, hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet.
I august er der førstebehandling af budgetforslaget og i september er der anden behandling og vedtagelse af budgettet.

null

Publiceret 14 May 2015 07:00