Erik Hamre har i 29 år drevet Gentofte Kino, som med sin høje standard er kommunens absolutte kulturelle fyrtårn. Men økonomien har svære tider.

Erik Hamre har i 29 år drevet Gentofte Kino, som med sin høje standard er kommunens absolutte kulturelle fyrtårn. Men økonomien har svære tider.

Vejarbejde kostede Gentofte Kino dyrt

Biografen er presset af både faldende besøgstal og krav om voldsom huslejestigning

Af
Af Mikael Østergaard

Fra 2011 til 2012 steg besøgstallet i Gentofte Kino fra 92.000 til 101.000. Året efter faldt tallet til 67.421, og i 2014 skrabede biografen bunden med 62.024 besøgende til sine 1.600 forestillinger og arrangementer for skoler og daginstitutioner.
Dermed blev et overskud på 386.000 kr. i 2013 vendt til et underskud på 92.000 kr. i 2014.
Stærkt medvirkende til det faldende besøgstal var forskønnelsen af Gentoftegade, hvor gaden var mere eller mindre lukket i 11 måneder, fordelt over to perioder.
"Det trak tænder ud hos både biografen og butikkerne. Mange ændrede deres indkøbs- og fritidsvaner, og det kostede Gentofte Kino over en halv million kroner på billetsalget. Desværre er det ikke sådan, at alt er tilbage i vanlig gænge, når den sidste brosten er lagt. Folk har lagt deres vaner om, og det tager tid at få dem tilbage på rette spor", siger biografdirektør igennem 29 år, Erik Hamre.
Gentofte Kino modtager hvert år et kommunalt driftstilskud. I 2014 udgjorde beløbet 627.000 kr.

Husleje for retten

Gentofte Kino har også andet at slås med.
Ejeren af bygningen, CC Properties III Aps. mener, at den nuværende leje ligger væsentligt lavere end markedslejen og har derfor varslet en huslejestigning fra 381.000 kr. om året til 745.000 kr.
Erik Hamre har indbragt sagen for retten, og Retten i Lyngby gav ejer delvist medhold, men nedsatte beløbet til 525.00O Kr. Erik Hamre har anket afgørelsen til Østre Landsret, hvor sagen forventes for retten i februar 2016.
"Bliver den varslede husleje en realitet, lukker Gentofte Kino. Det har vi ikke råd til", siger Erik Hamre.
Interessant i hele sagen er, at der ligger en tinglyst klausul om, at der kun må være biograf i bygningen.


Mange ændrede deres indkøbs- og fritidsvaner, og det kostede Gentofte Kino over en halv million kroner på billetsalget

Publiceret 15 May 2015 10:00