Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen: facebook.com/ole.klottrup.fredericia. Foto: Ole Klottrup

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen: facebook.com/ole.klottrup.fredericia. Foto: Ole Klottrup

Naturen lige nu:

Engelskgræsset

De blomstrer steder, hvor andre planter må give op

Af
Af Ole Klottrup

I maj måned må man bare en tur ud til en af vores strandenge - på det yderste Trelde Næs eller i Bøgeskov. For på den tid blomstrer engelskgræs!
Kan man ikke afse tid til det i sit travle liv, må man nøjes med at kigge godt efter langs motorvejen, for eksempel den mellem Fredericia og Kolding. For her er der også blomstrende engelskgræs.
Hvordan hænger det nu sammen, for kan man tænke sig mere forskellige voksesteder end en strandeng og en motorvejsrabat? Kodeordet er salt.
Engelskgræs tåler salt. Strandengene bliver af og til oversvømmet; som regel i forbindelse med kraftige storme, og vejene bliver flittigt saltet om vinteren. Evnen til at tåle salt gør, at engelskgræs vinder i konkurrencen om grosteder over planter, der ikke har denne evne.

Forskel på strand og vej

Der er to underarter af engelskgræs: Strand-engelskgræs og vej-engelskgræs, men de fleste planter langs motorveje er vistnok alligevel strand-engelskgræs, som tåler salt bedre.
Strandengene blomstrer fra maj og hele sommeren, men der er flest blomster i maj.
Blomsterne dufter af nektar, så det er en skøn oplevelse at gå en tur derude en stille og solrig dag i maj.
Også insekterne synes om nektaren; Be bestøver planten, og dens frø spredes med vinden til nye voksesteder.
Men hvorfor hedder planten engelskgræs? Man mener, at navnet kommer fra tidligere dialekter, hvor ”engelsk” betyder ”fremmed”. Et ældre dansk navn, som vist ikke bruges mere, er ”fåreleger” (fårelilje).

Publiceret 15 May 2015 10:00