Færre sager om magtanvendelser i Hillerød

Socialudvalgsformand glæder sig over, at antallet af magtanvendelser er faldet fra 22 til otte på to år

Igennem de seneste tre år er antallet af indberettede magtanvendelser faldet i Hillerød Kommune.

Tilbage i 2012 var der 22 tilfælde, i 2013 lød antallet på 15, mens der sidste år var blot otte tilfælde af magtanvendelser. Det fremgår af en årlig orientering fra Hillerød Kommune.

"Det er positivt, at antallet af indberetninger om magtanvendelse er faldet igennem flere år", udtaler formand for Seniorudvalget Bente Claud (K) i en pressemeddelelse.

Kompetenceudviklet

Faldet skyldes ifølge pressemeddelelsen, at kommunen har kompetenceudviklet medarbejderne på plejecentrene og har udarbejdet socialpædagogiske handleplaner, som bl.a. handler om, hvad man kan gøre som medarbejder for at undgå at bruge magtanvendelse.

I 2014 har plejecentrene Skanselyet, Ålholmhjemmet og Sophienborg været med til at udvikle og afprøve en ny model til forebyggelse og håndtering af voldsom adfærd i samarbejde med bl.a. Socialstyrelsen. Derudover har kommunens demenskonsulent undervist i magtanvendelseslovgivning på næsten alle Ældre og Sundheds områder. Det er en indsats, der fortsætter de kommende år.

Når medarbejdere bruger magtanvendelse, sker det altid som sidste udvej for at forhindre personskade eller alvorlig sygdom hos borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv, oplyser kommunen. Mdt

Publiceret 18 May 2015 06:00