Fødegangen på Nordsjællands Hospital modtager fødende kvinder fra hele Nordsjælland, og jordemødrene oplever, at flere kvinder vælger at føde hjemme. Modelfoto: Mostphotos

Fødegangen på Nordsjællands Hospital modtager fødende kvinder fra hele Nordsjælland, og jordemødrene oplever, at flere kvinder vælger at føde hjemme. Modelfoto: Mostphotos

Flere kvinder i Nordsjælland føder hjemme

Jordmødrene på Nordsjællands Hospital i Hillerød bifalder den stigende interesse blandt gravide kvinder for at føde i hjemmet

Af
Anne Dahl Kristensen

Når et lille nyt medlem af familien skal bringes til verden, vælger flere kvinder i Nordsjælland at lade hospitalssengen stå og i stedet føde barnet i vante omgivelser i deres eget hjem.

Tal fra Nordsjællands Hospital, som langt de fleste kvinder i Nordsjælland får henvist som fødested, viser, at jordemødrene i 2013 varetog 18 hjemmefødsler, imens der i 2014 var 31 kvinder, der gennemførte en planlagt hjemmefødsel. Stigningen lyder umiddelbart ikke af meget, men statistikken skal ses i relation til, at der i Danmark igennem mange år har været tradition for at føde på hospitalet, og at hjemmefødsler således kun har udgjort under én procent af samtlige fødsler.

På fødegangen på Nordsjællands Hospital oplever jordemødrene en klar udvikling inden for området.

“Vi betragter tallene som en reel stigning, og vi har helt sikkert kunne mærke det. Når man mødte ind i vagtskiftet for et par år siden, og der kom en melding om en hjemmefødsel, var det næsten en begivenhed i sig selv, fordi det skete så sjældent. I dag er det blevet lidt mere hverdagsagtigt, at vi også skal ud til hjemmefødsler,” fortæller Rikke Strangholt, der er jordemoder på Nordsjællands Hospital.

Derfor har hun og en gruppe af de øvrige jordemødre på Nordsjællands Hospital for nylig taget initiativ til at få sat mere fokus på netop denne mulighed for at bringe et barn til verden på. Ifølge jordemødrene er der nemlig mange fordele ved at føde hjemme.

“Det handler meget om, hvor man føler sig tryg, og i hvilke omgivelser man har mest ro til at koncentrere sig om sine veer og den opgave, som kroppen er på. Hjemmefødsler er ikke nødvendigvis den rigtige løsning for alle, for nogle kvinder vil føle sig mere tryg på et hospital. Men det er vores erfaring, at de kvinder, som vælger at føde hjemme, oplever en større ro, fordi de er i hjemlige og vante omgivelser. Og især mændene lægger ofte vægt på, at de er hjemme på deres eget domæne, og parret får ofte oplevelsen af, at fødslen er en familiebegivenhed, som de selv har kontrol over,” fortæller Rikke Strangholt og fortsætter:

“Dertil kommer fordelene, at kvinden ikke skal ud og køre på landeveje, imens hun arbejder med sine veer. Og faktisk er der også et lille økonomisk aspekt i det, for det er billigere at sende en jordemoder ud til en hjemmefødsel, end det er at håndtere en fødsel på hospitalet.”

Hvad der er årsagen til stigningen i antallet af hjemmefødsler, står foreløbig hen i det uvisse. Men noget tyder på, at fordommen om at det kun er økologiske speltmødre, der vælger at føde hjemme, er ved at blive aflivet.
“For langt de fleste kvinder handler det jo ikke om, at de er dybt alternative. Det handler i stedet om, at de bedre kan tage kontrol over deres egen fødsel, når de er hjemme og er trygge. Samtidig har vi også fået mere evidens på området, og vi kan i dag fastslå, at det er præcis lige så sikkert at føde hjemme som på hospitalet,” lyder det fra Rikke Strangholt.

Undersøgelser viser, at hvis man sammenligner raske kvinder, som føder på sygehuset med raske kvinder, der føder hjemme, så er risikoen den samme. Eneste forskel er, at der sker lidt flere indgreb på hospitalet.

Gerne endnu flere

Spørger man jordemoderen fra Nordsjællands Hospital, ser hun gerne, at endnu flere kvinder fremover bringer deres barn til verden derhjemme.

“En ukompliceret graviditet og den afsluttende fødsel er en helt naturlig proces, som vi lige så godt kan rykke ud i eget hjem. Det giver mening på rigtig mange plan, både når man kender til selve fødselsteknikken, og hvad der er gavnligt for kroppen under en fødsel, og i forhold til de helt lavpraktiske hensyn i familien,” fortæller Rikke Strangholt.

null

Publiceret 29 May 2015 09:00