Vinder du i Lotto, skal du dele din gevinst med din ægtefælle, mener Juristen Brevkasse. Foto: Søren Wesseltoft

Vinder du i Lotto, skal du dele din gevinst med din ægtefælle, mener Juristen Brevkasse. Foto: Søren Wesseltoft

Juristens brevkasse:

Skal jeg dele min lottogevinst med min hustru?

Er du tvunget til at dele din lottogevinst med din hustru? Det kan du høre om i denne uges Juristens Brevkasse

Kære Brevkasse,
Jeg er tilmeldt en service, hvorved jeg spiller lotto hver uge. Jeg betaler disse lottokuponer af min egen løn og har tit tænkt på, om en eventuel gevinst kun vil tilfalde mig, eller om jeg skal dele den med min hustru.
Min hustru og jeg har fælleseje og deler stort set alle udgifter, men i og med at hun ikke direkte betaler til lottokuponerne, behøver jeg så virkelig give hende noget af gevinst?
Såfremt vi skal dele en eventuel gevinst, vil det så være muligt at aftale og oprette særeje på forhånd?

Med venlig hilsen
K.J.

Kære K.J.
Ved indgåelse af ægteskab opstår formuefælleskabet/fællesejet, med mindre I har oprettet en ægtepagt om særeje.
Fællesejet omfatter alt, hvad I hver især ejede på indgåelsestidspunktet samt alle efterfølgende erhvervelser, med mindre I modtager tredjemandsbestemt særeje ved arv eller gave eller efterfølgende opretter en ægtepagt. Fællesejet betyder ikke, at alle aktiver hver eneste måned kommer i en fælles 'pulje', som I som ægtefæller skal dele.
For eksempel vil jeres månedlige løn mv. stadig tilhøre hver jeres bodel, som rummer jeres individuelle formue, og denne kan I hver især råde over efter reglerne om særråden i fællesejet.
Det er således først ved en eventuel deling af boet, at man virkelig opdager betydningen af fællesejet, og at der skal ske ligedeling af ægtefællernes respektive bodele.
Dette medfører tillige, at alle erhvervelser efter ægteskabets indgåelse skal deles ligeligt ved en bodeling eller dødsfald, uanset om der er tale om arv, gave, opsparing eller en gevinst vundet i lotto, medmindre dette er gjort til særeje af ægtefællerne eller tredjemand.
Det er således min umiddelbare opfattelse, at du skal dele en eventuel lottogevinst med din hustru.
I forhold til, at din hustru ikke direkte betaler til lottokuponerne, men at dette alene trækkes fra din lønkonto, medfører, at gevinsten tilhører din bodel, men ikke at den kan betragtes som dit særeje.
Det er muligt at oprette en klausul i en ægtepagt, der bestemmer, at alt hvad I hver især ejer og fremtidigt erhverver, skal tilhøre jer som jeres særeje og skal altså ikke deles med ægtefællen ved eventuel bodeling. Dette betyder, at I skal oprette en ægtepagt om fuldstændigt særeje, såfremt du har en god fornemmelse for, at du fremtidigt vil vinde penge på dit lottospil og ikke ønsker at dele i en bodeling eller ved din hustrus død.
Kontakt endelig en advokat, hvis du er i tvivl om særejetypen.

Med venlig hilsen
Therese Kemp

Publiceret 30 May 2015 16:00