WWF’s Peter Skødt Knudsen og WWF-projektmedarbejder Maria Linnemann i vandet under tidligere Opdag Havet-event i Lillebælt. Foto: WWF/Morten Rud

WWF’s Peter Skødt Knudsen og WWF-projektmedarbejder Maria Linnemann i vandet under tidligere Opdag Havet-event i Lillebælt. Foto: WWF/Morten Rud

Vær med til at tjekke havet

Ved hjælp af en mobiltelefon kan man nu bidrage med værdifuld viden om havets miljøtilstand

Man kan nu – selv om man hverken er havbiolog eller forsker - på en nem og sjov måde bidrage med værdifuld viden om den danske havnatur.
WWF Verdensnaturfonden har nemlig netop lanceret en Opdag Havet-app på gaden. Via app'en kan man registrere en lang række marine arter, som man kan støde på i strandkanten eller under en snorkletur i havet.
WWF vil sammen med forskere på Københavns Universitet analysere de indsendte data.
"Observationerne vil give os værdifuld viden om biodiversiteten og miljøtilstanden på forskellige typer af marine levesteder, for eksempel stenrev, blød sandbund og ålegræsområder. Borgernes registreringer vil også bidrage til en nærmere kortlægning af forskellige arter i vores farvande. Den viden, vi indsamler i dette projekt, vil klæde os endnu bedre på i kampen for beskyttelse og bevaring af havets arter. Så hver eneste registrering i Opdag Havet'app'en er værdifuld," siger WWF Verdensnaturfondens projektleder Mette Blæsbjerg.

Tang, søpindsvin og sæler

App'en indeholder i alt 75 arter fordelt i syv kategorier: Tang & havplanter, krebsdyr, skaldyr, pighuder, bløde dyr, havpattedyr og fisk.
Man kan registrere arterne gennem to indgange: Arter man mest finder i strandkanten, og arter man finder ude i havet.
"Det gør det nemt at bidrage med registreringer - uanset om man blot går en tur i strandkanten, eller om man snorkler, dykker eller fisker. Alle kan på den måde være med. Og så er det jo en herlig sommeraktivitet for hele familien. Så det er bare med at komme ud af starthullerne," lyder opfordringen fra WWF's hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen, som mange børn og unge nok især kender fra TV som Store Nørd og Nørd på Eventyr.
Som eksempler på arter man kan registrere, nævner Peter Skødt Knudsen savtang, søanemoner, søpindsvin, savgylte, makrel og sæler.

Denne farvestrålende savgylte er ikke fotograferet ved australske Great Barrier Reef, men derimod på lavt vand ved Glatved Strand på Syddjursland. Foto: WWF/Peter Skødt Knudsen

Denne farvestrålende savgylte er ikke fotograferet ved australske Great Barrier Reef, men derimod på lavt vand ved Glatved Strand på Syddjursland. Foto: WWF/Peter Skødt Knudsen

Opdag Havet-events

WWF Verdensnaturfonden inviterer hen over sommeren til en række Opdag Havet-events langs de danske kyster.
Gennemgående ved disse events er, at man kvit og frit kan låne en våddragt og snorkleudstyr og gå på opdagelse i den fascinerede havnatur, kyndigt guidet Peter Skødt Knudsen og hans crew.
I forbindelse med Opdag Havet-arrangementerne kan man få nærmere instruktion i brug af Opdag Havet-app'en.
WWF's Opdag Havet-projekt er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen under forberedelsen af et Opdag Havet-event på vaden ved Esbjerg – i selskab med meget begejstrede børn. Foto: Torben Mayer/Fiskeri- og Søfartsmuseet

WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen under forberedelsen af et Opdag Havet-event på vaden ved Esbjerg – i selskab med meget begejstrede børn. Foto: Torben Mayer/Fiskeri- og Søfartsmuseet

Denne tangreje er fotograferet på lavt vand ved Glatved Strand på Syddjursland af WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen.

Denne tangreje er fotograferet på lavt vand ved Glatved Strand på Syddjursland af WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen.

Publiceret 26 July 2015 09:00