DEBAT:

Flygtninge skal hjem igen

Af Glen Madsen, folketingskandidat (DF), Ådalsparkvej 7, Hørsholm:
"Flygtninge på hotel i Ådalsparken, flygtninge på hotel i Helsingør, flygtninge på Hannebjerg og flygtninge i pavilloner ved rådhuset. Nu også flygtninge på Selmersbo og formentlig i den gamle politistation.
Enhver med bare en smule sund fornuft kan sige sig selv, at det ikke kan blive ved hverken her i Hørsholm, i Danmark eller Europa for den sags skyld, men hvad skal vi stille op?
EU's løsning (og regeringens, selvom den ikke vil være ved det) er flygtningekvoter, hvor der nu og her skal fordeles 160.000 asylansøgere EU-landene imellem. Det vil i bogstaveligste forstand prikke hul på bylden, men vil det standse tilstrømningen? Vil det få personer med lav levestandard i Mellemøsten og Afrika til at ønske sig i mindre grad til Europa? Nej! Tværtimod vil det gøre tilstrømningen til EU endnu større, og om kort tid skal vi så fordele nye 160.000 personer og derefter igen nye 160.000 personer, igen og igen og igen, samtidig med at menneskesmuglernes dage bliver bedre og bedre.
Men hvad så?
For mig er det helt afgørende for overhovedet at kunne håndtere den nuværende tilstrømning, at vi får skilt reelle flygtninge fra levestandardsimmigranter og det med hård hånd. Derudover er det bydende nødvendigt, at vi gør op med det nuværende system, hvor tildelt asyl praktisk talt altid resulterer i permanent ophold og indvandring.
Jeg så helst, at det slet ikke var muligt at opnå asyl ved fysisk at trænge ind i Europa, fordi det vil fjerne incitamentet til at betale menneskesmuglere i dyre domme for at komme hertil og derved dæmme op for tilstrømningen med den helt åbenlyse fordel, at vi i stedet kan fokusere på de virkelig reelle flygtninge i nærområdet.
Alle vil indiskutabelt sige, at flygtninge skal hjem fra lejrene i nærområdet – det skal selvfølgelig også gælde for flygtninge i Danmark!"

Er du enig eller uenig med Glen Madsen? Debatten her p%26#xe5; Facebook er %26#xe5;ben.

Posted by Lokalavisen.dk on%26nbsp;17. september 2015

null

Publiceret 17 September 2015 10:25