Vær opmærksom på en meget speciel form for trafik mandag, tirsdag og onsdag sen aften og nat i næste uge på udvalgte motorveje, lyder varslet fra Vejdirektoratet og Banedanmark.

Vær opmærksom på en meget speciel form for trafik mandag, tirsdag og onsdag sen aften og nat i næste uge på udvalgte motorveje, lyder varslet fra Vejdirektoratet og Banedanmark.

OBS:

Tung, langsom, natlig kørsel på motorvejen

Broelementer skal i næste uge fragtes fra Korsør til Vallensbækgrenen, oplyser Vejdirektoratet og Banedanmark

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Hvis du skal af Vestmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen eller Motorring 4 mandag, tirsdag eller onsdag i næste uge, kan det anbefales ikke at køre sent om aftenen og natten.
For her vil trafikken blive påvirket af særtransporter med deraf følgende, spærrede vejbaner og nedsat hastighed.
Banedanmark skal nemlig have fragtet de sidste broelementer fra Korsør Havn til Motorring 4, hvor de anlægger en ny 512 meter lang jernbanebro over Vallensbækgrenen.
Transporterne forventes at forlade Korsør Havn omkring kl. 22 de nævnte tre dage og vil ramme Vestmotorvejen omkring kl. 23. Transporterne, der er koordineret med politiet, vil kun køre om aftenen og om natten for at være til mindst gene og fare for medtrafikanterne.

Ingen passage

På grund af de store og brede broelementer vil det ikke være muligt for personbiler eller lastbiler at passere særtransporterne. Hver særtransport vil blive eskorteret af politiet, og vil køre med cirka 45 km/t. frem til destinationen ved Vallensbæk.
Politiet vil ved udvalgte rampeanlæg dirigere trafikke, så bagvedliggende kødannelser bliver afviklet på sikker vis.
Særtransporterne vil kunne give anledning til kø alle tre dage. Derfor opfordrer Vejdirektoratet og Banedanmark til, at trafikanter vælger andre tidspunkter til at benytte de berørte strækninger.

M4 afspærres kortvarigt

I forbindelse med de enkelte særtransporters ankomst til Vallensbækgrenen, vil trafikken bag transporterne kortvarigt blive holdt tilbage indtil transporten er kommet ind på byggepladsområdet.
Banedanmark og Vejdirektoratet lader forstå, at man på forhånd beklager de gener transporterne måtte give trafikanterne.
"De er planlagt således, at de skulle være til mindst mulig gene", lyder det i en fælles udtalelse.

Publiceret 17 September 2015 08:00