Henriette Gedde mødte Mogens Lykketoft i Københavns Lufthavn. Med til mødet var også Allerød Kommunes miljøchef, Niels-Erik von Freiesleben.

Henriette Gedde mødte Mogens Lykketoft i Københavns Lufthavn. Med til mødet var også Allerød Kommunes miljøchef, Niels-Erik von Freiesleben.

Henriette Gedde mødte Mogens Lykketoft

Green Cities-formand Henriette Gedde forsyner Mogens Lykketoft med danske erfaringer til FN

Henriette Gedde, formand for Green Cities-kommunerne, havde sat Mogens Lykketoft i stævne i Københavns Lufthavn. Formålet med mødet var at give danske erfaringer med til det globale FN topmøde i september om bæredygtige udviklingsmål. 

Budskabet fra Green Cities er at politisk lederskab, lokale partnerskaber, og kobling af miljø og vækst er vejen frem, hvis verdens nye bæredygtighedsmål skal realiseres.  

FN's 193 medlemslande blev 2. august enige om 17 globale bæredygtighedsmål og står nu overfor at vedtage en rammeaftale for udførelsen. Den har i høj grad Green Cities-kommunernes interesse, fordi gode globale rammebetingelser er en vigtig løftestang for lokal bæredygtig udvikling.

"Der kan synes langt fra FN’s globale mål til kommunal dagligdag, men Green Cities erfaringer har vist, at konkrete mål og systematisk indsats har stor betydning for det lokale miljøarbejde," siger Henriette Gedde og fortsætter:

"Gennem bl.a. lokale aktiviteter og nye tiltag er det lykkedes i Allerød Kommune at reducere CO2-udledningen med hele 29 procent over de seneste 7 år. Det er netop sådanne erfaringer vi ønsker at bringe i spil i forhold til at omsætte de globale mål til lokale aktiviteter. Hovedbudskabet fra os er, at kommuner skal påtage sig rollen som lokomotiv for bæredygtig udvikling. Men myndigheder kan ikke skabe resultater alene. Partnerskaber er vejen frem i form af samarbejde mellem kommunen, borgerne, virksomhederne, de lokale organisationer og vidensinstitutioner."

Mogens Lykketoft tilsluttede sig synspunktet om, at partnerskaber får en afgørende betydning i det videre arbejde.

"Jeg er enig i, at lokale myndigheder skal samarbejde med borgere og virksomheder for at skabe lokale bæredygtige løsninger, og det er Green Cities et godt eksempel på," siger Mogens Lykketoft og fortsætter:

"Det er vigtigt, at FN’s medlemslande skaber rammer for grønvækst på nationalt niveau. Mit formandskab handler netop om at omsætte FN´s bæredygtighedsmål til konkret handling. Derfor er gode eksempler, som dem I har i Green Cities meget velkomne."

Partnerskab skabte energibesparelser

Et af de eksempler, som Mogens Lykketoft fik fremlagt på mødet, var energispare-projektet Carbon20. Her lykkedes det for over 100 virksomhederne at reducere deres energiforbrug med 21 % over en 3 årig periode. Bag projektet stod syv kommuner og en række vidensinstitutioner.

"Carbon20 er et godt eksempel på et projekt, hvor den grønne dagsorden kan aflæses direkte på virksomhedernes bundlinje i form af økonomiske besparelser, hvilket er afgørende for helt almindelige virksomheder. I Allerød har vi faktisk valgt at fortsætte Carbon20 samarbejdet med vores lokale virksomheder," siger Henriette Gedde.

null

Publiceret 20 September 2015 10:00