Præsterne Signe Asbirk og Linda Ishøj Frederiksen har etableret en ny gruppe for mennesker i sorg, og interessen har været så stor, at der formentlig er endnu en gruppe på vej.(Foto: JCJ)

Præsterne Signe Asbirk og Linda Ishøj Frederiksen har etableret en ny gruppe for mennesker i sorg, og interessen har været så stor, at der formentlig er endnu en gruppe på vej.(Foto: JCJ)

Sorg er udtryk for kærlighed

To præster har etableret en sorggruppe for mennesker, der har mistet, for at skabe et rum, hvor der er plads til at sørge, og hvor man kan dele sine erfaringer med andre i samme situation.

Af
Martin Rasmussen

Sorg er prisen, vi betaler for kærlighed, men modsat kærligheden kan sorg ofte være en meget ensom følelse. Det kan være svært for omgivelserne at rumme sorgen, og det kan være svært at dele nogle af de følelser, der rammer en, når man har mistet en af de nærmeste.
- Det hjælper at tale om sorgen, men mange begrænser sig selv for ikke at belaste sine nærmeste, fortæller Linda Ishøj Frederiksen.
Hun er sygehuspræst på Køge Sygehus og sognepræst i Højelse-Lellinge, og hun har sammen med sognepræst i Køge Kirke Signe Asbirk etableret en sorggruppe, hvor der netop skal være plads til de følelser, som kan være svære at rumme i andre sammenhænge. Her kan man simpelt hen komme og sørge - og tale åbent om sorgen.
- Mange sørgende får ikke plads til at sørge af deres omgivelser. Det kan være på grund af velmente kommentarer som "du skal også se at komme videre" og "der er andre fisk i vandet", men det er vigtigt at vide, at sorg er ikke noget, der går over. Det er noget man lærer at leve med. Sorg er udtryk for kærlighed, og kærligheden forsvinder ikke, siger Linda Ishøj Frederiksen.

Intet sorghieraki

Ølby Kirkes Sognegård er rammen om den nye sorggruppe, der mødes hver anden uge frem til januar næste år. Gruppen er bredt sammensat med 10 mænd og kvinder, der har mistet ægtefæller, søskende, børn og forældre. Aldersmæssigt er de fra slutningen af 30'erne til 70'erne, og den store spredning er en styrke, mener præsterne.
- Det er ikke vigtigt, om man ligner de andre. Vi taler om at have mistet, og så er det underordnet, om man er 20 eller 70, siger Linda Ishøj Frederiksen.
- Og vi gør meget ud af, at der ikke er noget sorghieraki. Sorgen er så stor, som man oplever den - uanset om man har mistet et barn, en bror eller en ægtefælle, siger Signe Asbirk.
Sorggruppen er et nyt initiativ i Køge Provsti, som er etableret efter erfaringer med tilsvarende grupper andre steder i landet, og gruppen er kommet godt fra start ved det første møde.
- Vi græd meget, men vi grinede også, og jeg tror, at folk synes, at det var hyggeligt at være her. Det vigtige er, at deltagerne får taletid og deler deres erfaringer med hinanden. Vi faciliterer egentlig bare samtalen. Man bestemmer selv fra gang til gang, hvor meget man vil fortælle, eller om man bare vil lytte. Man kan få meget ud af at sidde og lytte og blive bekræftet i, at man ikke er den eneste, der går igennem en svær tid, fortæller Signe Asbirk, der tilføjer, at man har været helt bevidst om at begrænse deltagerantallet til 10.
- Vi vil gerne skabe et trygt rum, så der skal ikke være for mange, siger hun.
- Vi hjælper med at finde en plads til sorgen og til at kunne leve videre. Vi vil gerne være med til at give folk et håb om, at det bliver bedre - blandt andet ved at man kan spejle sig i mennesker i andre situationer her i gruppen, siger Linda Ishøj Frederiksen.
- Her har man for eksempel også lov til at være vred på den afdøde. Nogle kan opleve vrede over, at deres pårørende er døde fra dem, og nogle føler også skam og skyld, og det er gode eksempler på de følelser, som kan være svære at give udtryk for andre steder, siger Signe Asbirk.

Ny sorggruppe på vej

I 2014 var der i alt 42.734 kirkelige begravelser, hvilket svarer til 83 procent af alle bisættelser eller begravelser, og det daglige arbejde giver præsterne en solid erfaring med at tale med mennesker i sorg. Sjælesorg er en vigtig del af alle præsters arbejde, og det giver dem en naturlig indgang til at stå i spidsen for sorggruppen.
Men de understreger begge, at sorggruppen i Ølby er åben for alle voksne over 18 år uanset trosretning.
- Vi spørger ikke om tilhørsforhold til folkekirken. Vi tager imod de mennesker, der henvender sig, og møder folk hvor de er. Når seancen er slut, går vi ind i kirken og tænder et lys, men det er helt frivilligt, om man har lyst til at være med til den del. Vi forkynder ikke, men der er plads til at tale om alt - også livets store spørgsmål, hvis medlemmerne i sorggruppen gerne vil det, siger Signe Asbirk.
Når sorggruppen er færdig til januar arbejdes der på at etablere et cafetilbud til deltagerne efterfølgende.
- Nogle grupper bliver rigtig godt rystet sammen i forbindelse med sådan et forløb, så det kunne være fint at give dem muligheden for at blive ved med at mødes, siger Linda Ishøj Frederiksen.
Allerede til november arbejdes der på at etablere endnu en sorggruppe baseret på den store interesse, de to præster har oplevet omkring den første.

Publiceret 20 September 2015 14:00