Stress? Lyt til kroppen og gør noget ved din situation i tide.

Stress? Lyt til kroppen og gør noget ved din situation i tide.

Det gode liv:

Træk i håndbremsen, før dit arbejdsliv trues

Mennesker har brug for, at livet omkring dem giver mening. Denne mening skal holdes ved lige

Af
Af Mark Sommer

ID Psykoterapeut og ID Coach

Terapihuset i Hellerup

Stress med efterfølgende depression eller angst er de psykiske lidelser, der oftest tvinger danskerne fra deres faste arbejde ud i lange sygedomsforløb.

Meget arbejde kræver i dag, at man skal være ekstra opmærksom på at mærke efter og trække i håndbremsen. Et uforudsigeligt arbejdsmiljø og et stort arbejdspres er noget, de færreste kan holde til i længden. Bliver man først ramt af stress, depression eller angst kan man miste dyrebare måneder eller år.

Arbejdsmarkedet, som før i tiden oftest var fysisk betonet og krævede god fysisk form, er i dag forandret de fleste steder til et arbejde, der er mere mentalt og psykisk krævende.

Når fodfæstet mistes

Når der tales om depression og angst, er det oftest faglige og sociale udfordringer på arbejdet, der får mennesker til at opsøge mig.

“Jeg ved ikke, hvad der sker, jeg kan ikke overskue mit arbejde”, siger en klient til mig.
Udfordringer fra arbejdet kommer til at handle om troen på sig selv og andre: Tanker om “hvad tror andre om mig?”, “bare de nu ikke opdager, at jeg har det skidt” eller følelsen af at blive uretfærdigt behandlet er ofte nogle af de temaer, der giver anledning til besøg i Terapihuset.
Som behandler er det min erfaring, at angst er den hyppigste årsag til, at mennesker står uden for arbejdsmarkedet.

At angst kan få konsekvenser for menneskers arbejdsevne, underbygges af en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Af rapporten fremgår det, at angst og depression hvert år koster danskerne 11,6 milliarder kr. som følge af fravær fra arbejdsmarkedet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse oplyser, at kun 28 procent af danskerne med psykiske lidelser er i arbejde, mens 79 procent af den resterende befolkning er i arbejde.

Cirka 250.000 danskere lider af angst og depression, og 27.500 nye tilfælde kommer til hvert år. For de mennesker, der har angst eller depression inde på livet, er konsekvenserne vidtrækkende både professionelt og privat.

(byline foto)

(byline foto)

Mentalt udfordret

Mange mennesker træner for at holde deres fysik ved lige. Det er ikke helt så naturligt for danskerne aktivt at vedligeholde deres mentale sundhed.

Ligeså naturligt som fysikken kan sige fra, ligeså naturligt kan psyken det samme. Vil man alligevel give den fuld gas, vil kroppen reagere på samme måde som en utrænet person, der prøver at løbe et maraton. Jo længere tid der går, jo større bliver chancen for at udgå af løbet.

Tag symptomer alvorligt

Når symptomerne ikke er så udtalte endnu, vælger mange at overhøre signalerne. Lytter man lidt til kroppen, kan meget tages i opløbet. Det kunne jeg godt tænke mig, at danskerne tog til sig, det ville spare meget sygefravær og give mere livskvalitet hos den enkelte.
Chancen for at komme tilbage inden for en kortere sygeperiode og få sin oprindelige stilling tilbage er langt større end efter længere fravær.
Symptomer, der er vigtige at være opmærksom på:
Depression opleves blandt andet som koncentrationsbesvær, mangel på appetit, modløshed og at man har svært ved at sove.
Angst mærkes blandt andet ved øget hjertebanken, åndedrætsbesvær, dårlig mave og svimmelhed.
Det bliver alvorligt, hvis symptomerne på angst og depression varer ved. Læg mærke til, om det begynder at påvirke din dagligdag, så du ændrer din normale adfærd og ikke kan udføre dine almindelige opgaver.
Det vigtigste råd er, at du gør noget ved din situation. Det bedste er altid at forebygge. Er du først blevet sygemeldt, er det vigtigt, at du taget dig af dig selv og søger professionel hjælp. Har man været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, bliver det sværere at vende tilbage.

BOKS:

Sådan forebygger du angst og depression:
Sørg for at få 7-8 timers søvn
Få en sund og varieret kost
Dyrk moderat motion
Sørg for at få så meget dagslys som muligt
Slap af ved at give dig selv regelmæssige pauser og skrue ned for kravene til dig selv
Slå dig løs med vennerne, cykel en tur med ungerne, meld dig til old boys fodbold osv.
Drik mindre alkohol

Publiceret 20 September 2015 10:00