Planerne for Det Kongelige Slotsgartneri blev forleden præsenteret for lokale ildsjæle. Bendt Olesen fra Gråsten Forum bød velkommen. Til venstre landskabsarkitekt Tanguy Lavoilette. Foto: Søren Gülck, Gråsten Forum

Planerne for Det Kongelige Slotsgartneri blev forleden præsenteret for lokale ildsjæle. Bendt Olesen fra Gråsten Forum bød velkommen. Til venstre landskabsarkitekt Tanguy Lavoilette. Foto: Søren Gülck, Gråsten Forum

Fra kongelig køkkenhave til sønderjysk attraktion

Forleden blev planerne for Det Kongelige Slotsgartneri præsenteret for lokale ildjæle

I snart et par år har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme sammen med Sønderborg Kommune og lokale aktører arbejdet på et projekt, hvor slotsgartneriet i Gråsten udvikles til et oplevelses- og aktivitetssted for borgere og turister.
Allerede i dag er slotshaven åben for gæster, men ikke køkkenhaven. Her skal der være et åbent gartneri med café og butik og en ny værkstedbygning. Det skal samtidig indgå i Gråsten Æblefestival og være et kulturelt mødested og trækplaster i hele regionen.
Kommunens socialpsykiatriske værested og beskæftigelsestilbud Væksthuset bliver inddraget i driften af slotsgartneriet i samarbejde med havens gartnere, ligesom gartneriet vil komme til at spille en rolle i undervisning om natur og sundhed i kommunens skoler.

Lokal medvirken

Den lokale medvirken i Det Kongelige Slotsgartneri er afgørende. Borgergruppen Gråsten Forum har deltaget i udviklingen at projektet, og forleden blev det fremlagt for ildsjæle fra området på et møde på Fiskbæk Naturskole i Gråsten med repræsentanter for blandt andet kolonihaveforeninger, naboer til slottet, frivillige guider i Gråsten Slotshave, havekreds og rosenkreds, biavlerforeninger, historisk forening, Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforening, Kulturlandsbyen 6300 og Gråsten Æblefestival.

Slotsgartneriet i Gråsten har hidtil været lukket, men nu skal det være åbent gartneri og kulturelt mødested. Foto: Søren Gülck, Gråsten Forum

Slotsgartneriet i Gråsten har hidtil været lukket, men nu skal det være åbent gartneri og kulturelt mødested. Foto: Søren Gülck, Gråsten Forum

Overvejet nedlagt

Landskabsarkitekt Tanguy Lavoilette fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme fortalte:
"Vi har stået ved et punkt, hvor vi overvejede, om vi skulle fortsætte med at dyrke køkkenhaven. Det er jo nemmere at købe grøntsagerne. Men kontinuitet har værdi, og haven her har en fantastisk historie. Vi kan lave en flot have, men vi har brug for hjælp og for midler. Nu har vi vendt udfordringen til en mulighed. Lad os prøve!"
Både de fysiske rammer og aktiviteter skal udvikles. Der vil være fokus på urtehaven og ikke mindst gråstenæblet, der stammer fra Gråsten Slotshave og i 2005 blev kåret af til Danmarks nationalæble. Dermed vil Gråsten Æblefestival komme til at spille en central rolle.
Ved dette års Gråsten Æblefestival i uge 42 præsenteres planerne for slotsgartneriet torsdag, fredag og lørdag på Torvet i Gråsten, og ved et foredrag 30. september på Gråsten Landbrugsskole om gartnerfamilien Vothmann, som udviklede gråstenæblet

Drivhusene i Det Kongelige Slotsgartneri i Gråsten vil få nyt liv i de kommende år. Foto: Thomas Rahbek, SLKE

Drivhusene i Det Kongelige Slotsgartneri i Gråsten vil få nyt liv i de kommende år. Foto: Thomas Rahbek, SLKE

Hoffet begejstret

I sommer er kongefamilien blevet præsenteret for planerne, som ifølge Tanguy Lavoilette vakte begejstring:
Ligeledes glæder planerne både den tidligere kulturminister, Marianne Jelved, og ikke mindst den nuværende, Bertel Haarder, der som dreng var elev på Gråsten Folke- og Realskole tæt på slottet.
"Når lokale kræfter og foreninger involveres skabes et aktivt og bæredygtigt kulturprojekt, som styrker formidlingen af en særlig del af vores kulturarv. Det vil gøre Gråsten Slot og Slotshave og til et endnu støre aktiv for lokalsamfundet og Sønderjylland," siger Bertel Haarder.
Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, siger:
"Gråsten Slot er en del af den identitet, man har som borger i Gråsten. Slottet og Gråsten hører sammen. Derfor er jeg utroligt glad for, at der nu bliver mulighed for endnu større oplevelser, når man besøger slottet. Og så er jeg stolt af, at man har skabt et projekt, hvor man inddrager borgerne og gør dem til en del af havens aktiviteter."

Fonde skal søges

Det er Kulturministeriet og Sønderborg Kommune, der har indgået partnerskab om realisering af projektet. Der er samtidig dialog med Naturstyrelsen, ligesom Destination Sønderjylland er tilknyttet.
Etableringen ventes at koste ca. 40 mio. kr., og som næste skridt skal planerne skal præsenteres for fonde.
Sønderborg Kommune arbejder i dette efterårs budgetlægning med anlægsudgifter på ca. fem mio. kr. til forbedring af infrastrukturen – parkeringsforhold og en tunnel under Felstedvej. Ellers vurderer kommunen umiddelbart, at udgifterne til driften kan holdes inden for den nuværende ramme gennem skoleprojektet og det socialpsykiatriske projekt.

Hør om planerne

Billetter til foredraget om Vothmann ved havehistoriker Helle Ravn og præsentation af projektet med slotsgartneriet den 30. september kl. 19, skal købes senest 27. september bl.a. i Gråsten Boghandel, på turistkontoret på Rådhustorvet i Sønderborg. Billetterne koster 75 kroner inkl. kaffe og kage.
Der vil være en informationsstand om Det Kongelige Slotsgartneri i forbindelse med Gråsten Æblefestivals aktiviteter på Torvet i Gråsten i uge 42, torsdag og fredag fra kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14.

Publiceret 26 September 2015 09:00