Henrik (tv) og Rasmus holder et vågent øje med, at ingen klunser fra genbrugsstationen.

Henrik (tv) og Rasmus holder et vågent øje med, at ingen klunser fra genbrugsstationen. "Det er jo tyveri", siger de. Foto: Helene Holm Stolle

Genbrugsstationen:

Her vogter Henrik og Rasmus

Det er forbudt at klunse på kommunens genbrugsstationer, alligevel er der mange, der gør det. De fleste bliver stoppet af Henrik og Rasmus

Af
Helene Stolle

Allerede ved indkørslen til genbrugsstationen i Farum mødes man af det første skilt med ordene 'Klunsning på genbrugsstationen forbudt'.
"Men alligevel oplever vi gang på gang, at folk ikke kan lade være", lyder det fra Henrik, der har i mange år har arbejdet på både genbrugspladsen i Farum og Værløse.
Når han ikke er ude på pladsen for at hjælpe borgere med at få deres affald smidt i de rigtige containere, sidder han på kontoret. Men også her kan han holde øje med brugernes gang på pladsen - dels gennem det store vinduesparti, dels via tv-overvågning. På opslagstavlen hænger der print af billeder af tidligere klunseres biler.
"Så genkender vi dem hurtigere, hvis de vender tilbage, og det gør de før eller siden", siger han.

Tilbageholdt klunsere

I flere år har et hjørne af genbrugsstationen i Farum været tildelt Spejdernes Genbrug, og det er særligt de ting, folk sætter der, der tiltrækker klunserne.
"Forleden dag fik jeg øje på en bil med en trailer og et par mænd, der havde meget travlt med at forsyne sig med ting fra spejdernes skur. Så det fik vi travlt med at sætte en stopper for det", fortæller Henrik og tilføjer, at han ringede til Rasmus og bad ham om at komme med en af deres biler.
"Så parkerede vi den og spærrede vejen, så de to klunsere ikke kunne komme ud. Det var de ikke helt tilfredse med. Men sådan er det. Ingen skal stjæle herfra", lyder det fra Henrik og Rasmus.
Tålmodigheden hos klunserne kom på prøve, for der gik halvanden time fra Henrik havde anmeldt tyveriet fra spejdernes skur, til politiet kom.
"Jeg var helt ligeglad, de måtte vente - også selvom de jo nok bare får en bøde", siger Henrik og tilføjer, at han bliver rasende, når folk stjæler. Især fra det, der bliver givet til Spejdernes Genbrug.
"De ting bliver jo solgt videre, og pengene fra salget går altid til et godt formål. Så når nogen ødelægger det, bliver jeg rasende", lyder det fra Henrik, der samtidig tilføjer, at han ellers er en ganske rar mand.

Spørg om hjælp

Det er ikke altid lige let at finde ud af, hvilken container man skal smide sit affald i, nå man kommer på en af kommunens genbrugsstationer. Der er nemlig langt over 70 forskellige fraktioner.
"Vi forstår godt, hvis borgerne kan blive forvirrede en gang imellem. Men vi er her faktisk også for at hjælpe og guide borgerne, så man skal altid spørge os om hjælp, hvis man har brug for det", siger Henrik.Publiceret 16 November 2015 03:45