Der kom gode snakke i gang ved bordene. Her taler medlem af SFK-udvalget Jan Klit (K), mens leder af idrætsparken Svend Erik Søegaard (med ryggen til), Kjeld Flemming, Maria Lindahl Strøm fra Frivilligcentret og repræsentanter fra lokalafdelingen af Røde Kors lytter.

Der kom gode snakke i gang ved bordene. Her taler medlem af SFK-udvalget Jan Klit (K), mens leder af idrætsparken Svend Erik Søegaard (med ryggen til), Kjeld Flemming, Maria Lindahl Strøm fra Frivilligcentret og repræsentanter fra lokalafdelingen af Røde Kors lytter.

Foreningslivet bød ind på integration

Der kom mange gode idéer på bordet til dialogmøde, men også et stort ønske om øget koordinering

Af
Pernille Kristensen

Der var masser af vilje, men usikkerhed på vejen, da der onsdag aften blev afholdt dialogmøde mellem Hørsholm Kommune og en række lokale foreninger og klubber.
Målet var at få idéer på bordet, hvormed foreningslivet i Hørsholm kan bidrage til integrationen af de nye borgere, der kommer hertil som flygtninge.
I den sammenhæng spiller foreningerne nemlig en vigtig rolle, pointerede regionskonsulent Kirstine Fjordbak-Trier fra Dansk Flygtningehjælp, der var inviteret til at holde et oplæg for repræsentanterne fra de omkring 20 fremmødte lokale klubber og foreninger.
“Mangfoldigheden fremmer integration og foreningsdemokrati. I er rollemodeller for, hvordan en demokratisk proces foregår, og vi ved fra forskning, at foreningslivet er rigtig godt til at skabe demokratiske borgere,” pointerede Kirstine Fjordbak-Trier.

Gøre sig synlig

Trods rosen og de store ord viste det sig hurtigt i spørgsmålene fra salen til regionskonsulenten og medlemmerne af Hørsholms Sport-, Fritids- og Kulturudvalg, at barrierene snarere ligger i praktiske udfordringer end i foreningernes vilje til at byde nye medlemmer velkommen - også fra andre lande. For hvordan gør man sig overhovedet synlig som lille klub eller forening over for flygtninge? Hvem skal betale for et medlemskab, når flygtningens økonomi er presset? Hvordan får man dem til at komme i klubben - også til næste træning? Og hvordan får man forklaret reglerne, hvis det nye medlem hverken taler dansk eller engelsk?
En del af udfordringerne kan løses via den Fritidspulje på 10 mio. kroner, som dagbladet Politiken har oprettet, og som er øremærket eksempelvis kontingentbetaling for børn. Flere klubrepræsentanter udtrykte også velvilje over for at tilbyde prøveperioder eller en mængde gratis medlemskaber.
Og så var der alle de andre gode, konkrete forslag, der kom på bordet, da de fremmødte fik mulighed for at udveksle erfaringer og idéer ved bordene.

Kirstine Fjordbak-Trier fortalte om Dansk Flygtningehjælps teoretiske viden om integration i foreningslivet.

Kirstine Fjordbak-Trier fortalte om Dansk Flygtningehjælps teoretiske viden om integration i foreningslivet.

Idéer på bordet

Kjeld Flemming fra Hørsholm Jazz-Kompagni foreslog at oprette et jazzband for musikinteresserede flygtninge, mens Aktiv Kunst så interessante muligheder i at tage på kunstudstilling og på forskellig vis udforske kunsten med forskellige kulturelle briller på.
En anden nævnt mulighed var at målrette sommerferieaktiviteter mod flygtninge, så de på den måde kan “smage” på foreningerne, eller at få en allerede integreret flygtning til at fungere som kontaktperson, der kan introducere nye borgere til det danske foreningsliv.
Et tilbagevendende ønske fra mange var behovet for koordinering og enkelte nøglepersoner, så der ikke opstår tvivl om, hvem foreningerne og kommunen gensidigt skal kontakte med gode idéer og flygtninge, der er motiverede for at komme i gang med basketball, floorball, roning, fodbold, maling, musik eller en anden aktivitet, som findes i Hørsholm. Der blev derfor oprettet en arbejdsgruppe, som nu vil arbejde videre med såvel idéer som en enkel struktur, der kan hjælpe foreningerne videre.

Publiceret 29 November 2015 09:15