I takt med sproget på de danske virksomheder i stigende grad foregår på engelsk, er behovet for dansk undervisning til udenlandske medarbejdere faldende. - Det stiller dog samtidig omvendt større krav til danskenes engelskkundskaber nu og i fremtiden, siger Penelope Mikkelsen, som her ses sammen med sin mand Kasper Mikkelsen, som hun ejer Business Service Languages sammen med.

I takt med sproget på de danske virksomheder i stigende grad foregår på engelsk, er behovet for dansk undervisning til udenlandske medarbejdere faldende. - Det stiller dog samtidig omvendt større krav til danskenes engelskkundskaber nu og i fremtiden, siger Penelope Mikkelsen, som her ses sammen med sin mand Kasper Mikkelsen, som hun ejer Business Service Languages sammen med.

Færre udenlandske erhvervsfolk vil lære dansk

I dag foregår kommunikationen i internationale virksomheder på engelsk – også internt. Det betyder, at efterspørgslen er faldet markant på danske sprogkurser for udenlandske erhvervsfolk, som flytter til Danmark for at arbejde.

Tendensen er tydelig. Efter 10 års sprogundervisning af ansatte i et hav af danske og internationale virksomheder kan engelske Penelope Mikkelsen og hendes danske mand og medejer Kasper Mikkelsen konstatere, at efterspørgslen på danske sprogkurser for udenlandske erhvervsfolk, som flytter til Danmark for at arbejde, er faldet markant.
- En af de største forandringer, jeg har oplevet i de 10 år, vi nu har drevet sprogvirksomhed i Danmark er, at langt færre efterspørger danskundervisning.
Da vi startede op i efteråret 2005 foregik meget kommunikation i de store internationale virksomheder stadig på dansk, hvilket betød, at udlændinge som flyttede hertil for at arbejde havde behov for at lære dansk.
I dag foregår kommunikationen - også internt i virksomhederne - på engelsk, hvilket omvendt stiller større krav til danskernes engelskkundskaber nu og vil gøre det i fremtiden, siger britiske Penelope Mikkelsen, som selv flyttede til Danmark for 15 år siden.

50 sprogspecialister ansat

I efteråret 2005 købte hun virksomheden Business Service Languages af sin forgænger, som ansatte den unge sproglærer fra Ipswich, da hun flyttede til København med sin danske kæreste Kasper Mikkelsen. I dag driver de to sammen virksomheden, som har specialiseret sig i sprogtræning til erhvervslivet og beskæftiger 50 freelancemedarbejdere.
Det kræver fleksibilitet og omstillingsevne at levere sprogtræning til et erhvervsliv, som er i konstant bevægelse og hele tiden bevæger sig ind på nye eksportmarkeder med nye sproglige udfordringer til følge.
Derfor foretrækker de to at have mange dybt specialiserede medarbejdere at trække på frem for færre allround fuldtidsansatte undervisere. BLS har igennem årene opbygget et stort netværk af sprogundervisere med speciale i eksempelvis Legal English, som er undervisning målrettet danske advokatfirmaer, der opererer på det internationale marked.
- Vi dækker hele Danmark og har opdyrket en række nichemarkeder ud fra de behov, som vi opdager undervejs. Vi udvikler konstant nye produkter. Nogle af dem bliver efterspurgt i mange år, mens vi må nedlægge andre undervejs i takt med at handlen flytter sig, siger Penelope Mikkelsen.

Fransk er latterligt upopulært

Engelsk er altid efterspurgt. Tysk, brasiliansk og portugisisk er populære varer på hylden lige nu, imens efterspørgslen efter sprogkurser i kinesisk er faldet efter i flere år at have været konstant stigende.
- Fransk er latterligt upopulært. Vi vandt kontrakten som udbyder af franskundervisning i Folketinget for nogle år siden, men ingen har nogensinde taget et kursus, siger Penelope Mikkelsen.
Hendes dybe interesse for sprog blev grundlagt i fransktimerne på Northgate High School i Ipswich, da hun var barn, så hun har en forkærlighed for det så lidet eftertragtede sprog i dansk erhvervsliv.
- Jeg havde en meget inspirerende fransklærer i folkeskolen. Hun lukkede os ind i en helt ny verden og lærte os ikke bare om sproget.
Jeg lærte, at fransk er en verden, et folk og en kultur. Det er så meget mere end et sprog, og derfor er det så vanvittigt interessant at beskæftige sig med sprogundervisning, siger Penelope Mikkelsen, som senere uddannede sig til secondary school teacher på Oxford University og i dag underviser i engelsk, fransk og tysk.
- Jeg elsker sprog, og jeg elsker at udvikle nye undervisningskoncepter, så jeg har verdens bedste job. Efter 20 år som sproglærer er jeg stadig vild med at undervise, slutter Penelope Mikkelsen.
sl

Publiceret 04 January 2016 08:00