Et udsnit af

Et udsnit af "I Love Albertslund"-kampagnen, der blev iværksat i 2013.

Afgørelse:

Ingen kritik af 'I Love'-kampagne

Efter to år har Statsforvaltningen lukket en meget omtalt sag

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Der er ingen grund til kritik af "I Love Albertslund"-kampagnen, for dens brug af politikere og politiske kandidater i kampagnen.
Det fastslår Statsforvaltningen nu, næsten to år efter at sagen efter en større debat blev indbragt til en nærmere vurdering.
Bag kampagnen stod Agenda Center, og dens formål var at fokusere på "alt det, der gør Albertslund til et godt sted at bo", som det blev formuleret. På billeder så man forskellige Albertslund-borgere med et hjerte i hånden fortælle, at de holder meget af byen.
Kampagnen blev iværksat i 2013, der var et kommunalt valgår, og det faldt nogle for brystet, at der medvirkede kandidater fra flere partier, blandt andet Socialdemokraterne og Venstre.
Ikke mindst Dansk Folkeparti rejste skarp kritik, da man fandt det principielt forkert, men den blev afvist af flere andre partier og Agenda Center.
Statsforvaltningen skulle afgøre, om der var grund til at rejse en tilsynssag overfor Albertslund Kommune, men det afvises i begrundelsen, hvor det kortfattet lyder:
"Da der ud fra de foreliggende oplysninger ikke er ydet støtte fra Albertslund Kommune til den omhandlede plakatkampagne, finder Statsforvaltningen ikke grund for at foretage mere i sagen."
Med andre ord afvises kritikken, da kampagnen ikke er betalt af kommunen. Statsforvaltningen har noteret sig, at "I Love Albertslund" blev finansieret udelukkende af Agenda Centrets egne midler, og at kommunen derfor ikke kan blande sig i brugen af penge på kampagnen, og hvem der afbildes på plakaterne.
Statsforvaltningen beklager samtidig, at afgørelsen har trukket så længe ud.

null

Publiceret 06 January 2016 06:00