Borgerne i Haldrup er begejstrede for byens nye helleanlæg og de mange andre ting, som byen har fået ved hjælp fra Projekt Trygge Landsbyer. (Fra venstre) Bent Nygaard og hustru Birte Stærk samt Edith Jørgensen (til højre) har blandt mange andre været med til at involvere borgerne i fællesskabet.

Borgerne i Haldrup er begejstrede for byens nye helleanlæg og de mange andre ting, som byen har fået ved hjælp fra Projekt Trygge Landsbyer. (Fra venstre) Bent Nygaard og hustru Birte Stærk samt Edith Jørgensen (til højre) har blandt mange andre været med til at involvere borgerne i fællesskabet.

100.000 kroner har gjort landsby tryggere

Tre landsbyer fik sidste år penge fra Horsens Kommune til at gøre det mere trygt at bo i landsbyerne. Nu får flere byer penge

Af
Lotte Gyldenvang

“Det var helt euforisk at modtage så mange penge til vores lille by,” fortæller Bent Nygaard.
Han bor i Haldrup og sidder med i Landsbyrådet for Horsens Kommune. Han læste sidste år ved denne tid, at Horsens Kommune ville give 100.000 kroner til tre landsbyer i kommunen som led i Projekt Trygge Landsbyer.

“Jeg fik straks samlet en stor flok i byen for at høre, om vi ikke skulle søge om at få pengene. Det var alle naturligvis interesseret i,” husker Bent Nygaard tilbage.

Kort efter var borgerne i Haldrup 100.000 kroner rigere.

Borgere med stor iver

Ved generalforsamlingen i Borgerforeningen mødte Haldrup-borgere i marts talstærkt op for at finde ud af, hvad pengene skulle bruges til.

“Vi mødte en flok meget engagerede borgere. Vi har i lang tid været mange, der gør en indsats for byen med arrangementer som fællesspisning, høstfest, loppemarked, nytårkur og meget andet. Denne gang var bestemt ikke en undtagelse. Der var fra begyndelsen mange idéer, og en helt ny kampånd og iver fra borgerne,” siger Bent Nygaard.

Penge god gulerod

Projekt Trygge Landsbyer er søsat af byrådet i Horsens, der ønsker at skabe tryghed, fællesskab og udvikling i lokalsamfundet.

“Mange tilflyttere kommer ikke kun til Horsens, men også til de mange landsbyer i kommunen. Med projektet viser Horsens Kommune, at de vil gøre en indsats for, at det også er attraktivt at bo uden for Horsens,” fortæller borgerkonsulent ved Horsens Sund By, Jesper Nielsen.

Han tilføjer, at netop metoden med borgerbudgettering, hvor borgerne selv får lov at råde over et beløb, ser ud til at virke rigtig godt i forhold til at involvere borgerne.

“Man kan jo søge penge ved mange fonde. Men inden man fastsætter sig på en idé og får præsenteret projektet, er pusten gået af de fleste borgere, der ofte er travle børnefamilier. Der var en hel anderledes stemning for sammen at give Haldrup et løft, nu hvor vi rent faktisk havde pengene,” bekræfter Bent Nygaard.

Udendørs fitness, en hundeskov og energivenlige gadelygter kom blandt andet på idétavlen.

Mindre fart over feltet

“Men et af kravene for at få pengene er, at der kommer noget fysisk til landsbyen og at vi kan få det fremskaffet i løbet af et år. Og det er nok meget godt, for ellers havde vi siddet til idé-møder endnu,” siger Bent Nygaard og griner.

Han pointerer, at det er vigtigt med tovholdere, for at få udført ønskerne.
Haldrup er konkret blevet mere tryg at færdes i, efter at en stor del af pengene er gået til et helleanlæg ved Møllebæk i den vestlige del af byen.
“Nu er der mange biler der lige sænker farten. Det er tryghed i Haldrup,” lyder det fra Bent Nygaard.

Han forklarer, at borgerne har ladet flertallet bestemme, hvilke af de mange idéer, der skulle føres ud i landsbyen.

“En petanquebane ved siden af legepladsen og bålhytten har i mange år været et stort ønske. Hele byen er blevet mere trygge ved, at 16 borgere har fået førstehjælpskursus og kan betjene byens hjertestarter. Så vi kan kun opfordre andre landsbyer til at søge om pengene. Hvis en landsby er lidt vissen i kanten, styrker det absolut sammenholdet og fællesskabet. Som bonus giver det en god kontakt til kommunen, som står på sidelinien som rådgiver. Det har været en stor fordel for Haldrup,” siger Bent Nygaard.

Det kræver altså ikke færdige idéer, før en landsby i Horsens Kommune kan komme i betragtning til 100.000 kroner. I år får fire landsbyer tildelt 100.000 kroner. Det kræver dog en ansøgning til borgerkonsulent Jesper Nielsen, Horsens Sund By, Åboulevarden 52, 8700 Horsens eller på email til jesper.nielsen@horsens.dk senest mandag den 25. januar.
Det fik Haldrup for pengene fra Projekt Trygge Landsbyer

 

  • Helleanlæg 52.000 kroner
  • Petanquebane 22.000 kroner
  • Seniorklub 5.000 kroner
  • Førstehjælpskursus 7.500 kroner
  • Landmåler til forbedring af tilgængelighed 7.000 kroner
  • De sidste 6.500 kroner går muligvis til etablering af trådløs internet i Forsamlingshuset.

Publiceret 17 January 2016 11:30