Claes Hjort.

Claes Hjort.

Lærerne:

Brug for flere ressourcer til inklusion

I Albertslund Lærerkreds bakker man op om inklusionen, men kun hvis ressourcerne følger med

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Arbejdet med at inkludere elever med særlige behov i normalklasserne har været en voldsom udfordring for lærerne. Først og fremmest fordi ressourcerne ikke er fulgt med.
Det lader Claes Hjort, formand for Albertslund Lærerkreds, forstå, som kommentar til at både Socialdemokraterne og Venstre nu har været ude med meldinger om hvordan inklusionen bedst gribes an.
"Der er et voldsomt pres på lærernes arbejdssituation og arbejdsmiljø, og det har selvfølgelig konsekvenser for, hvor godt vi lykkes med vort arbejde – også når det drejer sig om inklusionsdelen", siger Claes Hjort, der henviser til nogle vigtige tal:
"Det er værd at bemærke, at fra 2009 og til 2014 er antallet af lærere i folkeskolen i Albertslund faldet med lige knapt 57, eller 14,7 procent, hvor nedgangen i elevtallet kun kan begrunde et fald på 5-6 lærere, og i samme periode er andelen af elever, der skal inkluderes, steget."

Bakker op, men...

Det betyder ikke, at lærerne ikke bakker op om inklusion af børn med særlige behov, lader Claes Hjort forstå. Men ressourcerne skal følge med:
"Albertslund Lærerkreds hilser det velkomment, at der nu fra politisk side er lagt op til et fornyet fokus på vilkårene for inklusionsindsatsen på skolerne ved blandt andet at se på, om der er ressourcer nok til at løse opgaven."
Overordnet set hæfter han sig ved, at Albertslund er tæt på at nå de 96 procent, som er måltallet for andelen af elever der går i almene klasser:
"Det ser jo pænt ud på papiret. Men virkeligheden for eleverne og lærerne ude på skolerne ser noget anderledes ud.
Inklusions-indsatsen er ofte en kæmpe udfordring for den enkelte lærer, som står alene i klassen med denne opgave.
Dette skal også ses i sammenhæng med alle de andre opgaver lærerne skal løse i forhold til skolereformen og Skole for alles ambitiøse mål", siger Claes Hjort.
"Som lærere oplever vi dagligt, at der ikke er en tilpas sammenhæng mellem de arbejdsopgaver, der skal løses, og den tid der er til rådighed til at løse dem i. Og det gælder også inklusionsopgaven. Lærerene i Albertslund kan derfor kun støtte, at der fremover bliver afsat ressourcer, der giver ordentlige rammer og mulighed for at løse inklusionsopgaven."

null

Publiceret 21 January 2016 10:00