Foto fra Ravnsholtskolen: Mads Fabricius

Foto fra Ravnsholtskolen: Mads Fabricius

'Kan byrådet suspendere folkeskoleloven?'

Skolebestyrelsen på Ravnsholtskolen stiller spørgsmål til byrådet

Af
Af Michael Braunstein

Under overskriften 'Kan byrådet suspendere folkeskolelovens paragraf 46a?', stiller skolebestyrelsen på Ravnsholtskolen i forbindelse med næste byrådsmøde et spørgsmål til Allerød Byråd.

Skolebestyrelsen vil gerne vide, 'hvor i folkeskoleloven byrådet finder lovhjemmel til at suspendere de minimum to årlige møder mellem skolebestyrelserne og kommunalpolitikerne, som er anført i §46a'.

'Loven nævner eksplicit at: "afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling" , hvilket også er fremhævet i kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Allerød', hedder det i spørgsmålet, der fortsætter:

'Vi har forhørt os i Landsforeningen Skole og Forældre, som yder rådgivning til skolebestyrelser og forældre i folkeskolen. Her er budskabet helt klart, at de lovpligtige møder ikke kan suspenderes og ej heller erstattes med møder med andre interessenter, og hvor skolebestyrelserne i øvrigt udgør et mindretal. Denne suspendering af de halvårlige møder, har vi forstået var en del af den kommende proces omkring "Fælles afsæt".'

'Vi håber, at dette beror på en misforståelse, og at byrådet fortsætter det givtige samarbejde med skolebestyrelserne sideløbende med den kommende dialogproces', slutter skolebestyrelsen.

I en kommentar siger borgmester Jørgen Johansen:

"Vi holder selvfølgelig alle lovpligtige møder med skolebestyrelserne, og gerne også flere end dem, folkeskoleloven forpligter os."

Publiceret 23 January 2016 11:45