Hillerød Kommune er så bekymret for både dagligdagen og for manglende læreplaner, at der er indført skærpet tilsyn for anden gang. Arkivfoto

Hillerød Kommune er så bekymret for både dagligdagen og for manglende læreplaner, at der er indført skærpet tilsyn for anden gang. Arkivfoto

Institution under skærpet tilsyn

Nr. Herlev Børnehus blev i december sat under skærpet tilsyn af Hillerød Kommune

Den private institution Nr. Herlev Børnehus er sat under skærpet tilsyn for anden gang, siden institutionen åbnede i maj 2013.
Det er Hillerød Kommune, som er så bekymret over blandt andet ledelseforholdene og manglen på uddannet personale i institutionen, at de altså holder særligt øje med dagligdagen i institutionen.
Det viser dokumenter, som Hillerød Posten har fået aktindsigt i, og som Børne- og familieudvalget behandlede på deres møde i starten af januar.
Første gang, skærpet tilsyn blev indført, var i november 2014, hvor der på et uanmeldt tilsyn var blevet oplevet 'kaos i huset', 'stærkt bekymrende personale ageren (leder) ift et barn med specielle behov' og 'det meget skiftende personale med mange ufaglærte', står der i tilsynsrapporten.
Der kom dog ro på igen, og i efteråret 2015 besluttede Dagtilbud Børn at give Nr. Herlev Børnehus "lidt ro til at få styr på de ting, der nu er igangsat. Vi er ikke decideret bekymrede for børnenes trivsel på stedet," står der i tilsynsrapporten.

PPR bekymret

Men den 17. december 2015 er den gal igen. Her får Dagtilbud Børn en henvendelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som ifølge rapporten er bekymret for situationen i institutionen. PPR vurderer, at de ikke kan udføre deres arbejde i forhold til et navngivet barn på stedet, "da der ikke er pædagogisk personale til at løfte opgaven i huset".
Da kommunen næste dag gennemfører et uanmeldt tilsyn på stedet, er der "meget lidt personale og generelt kaos", og der indføres igen skærpet tilsyn.
Den 21. december er der ifølge et nyt tilsyn ro og orden, "men det bærer mere præg af pasningsordning end af daginstitution". Den 11. januar 2016 gennemføres et nyt tilsyn kommunen oplever, at personalesituationen i børnehaven er præget af nye og vikarer, og børnene virker "'placeret' for at opretholde ro og orden". "Det er stærkt bekymrende," står der i tilsynsrapporten.

Meget alvorligt

Børneudvalgsformand Rikke Macholm fra SF er bekymret over at læse tilsynsrapporterne:
"Jeg synes, det er et stort problem, og jeg håber meget, at institutionen får tingene på plads igen. Jeg kan forstå, det langt hen ad vejen handler om langtidssygemeldinger, men vi er nødt til at sikre os, at børnene bliver passet forsvarligt. Samtidig er jeg bekymret for, om forældrene har været ordenligt orienteret for eksempel på de pressede dage, så de havde kunne give en hånd med eller lignende," siger hun og påpeger, at det er "ekstremt sjældent", at kommunen indfører skærpet tilsyn:
"Så det er meget alvorligt. Hvis man skal beskylde os for at have gjort noget forkert, så er det, at der gået for lang tid, før vi reagerer".
Hun oplever, at forældrene er glade for institutionen, men at fagfolk har haft et andet syn på forholdene.
"Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, så kan vi som kommune i yderste konsekvens gå ind og lukke institutionen og tilbyde børnene anden pasning, hvilket ikke er noget problem at finde. Men jeg håber meget, at det lykkes at få institutionen op at stå igen," siger hun.
Kommunens forvaltning skulle mandag mødes med institutionens bestyrelse.
Samtidig med sagen om skærpet tilsyn kører der en sag om salg af huset, hvor Nr. Herlev Børnehus ligger på Bygaden 32. Den sag skal behandles igen på Økonomiudvalgets ekstraordinære dagsorden onsdag aften, men på et lukket punkt, som offentligheden ikke har indsigt i.
Læs børnehusets kommentarer HER

null

Publiceret 26 January 2016 07:00