Østjyderne skal tro på, at politiet rykker ud til anmeldelser om indbrud, lyder det fra chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen, Østjyllands Politi.

Østjyderne skal tro på, at politiet rykker ud til anmeldelser om indbrud, lyder det fra chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen, Østjyllands Politi.

Politiet går efter indbrudstyve og bander

Kriminaliteten faldt sidste år med 12 procent i Østjyllands Politikreds. I Aarhus Kommune blev der registreret 445 færre indbrud i forhold til 2014

Af
Af Hans Larsen

Østjyllands Politi vil i år styrke bekæmpelsen af indbrud samt rocker- og bandekriminalitet. Samtidig kan bilister, der kører til og fra større arrangementer, se frem til, at politiet vil være til stede med fartfælder.
Det kom frem, da politidirektør Helle Kyndesen og chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen forleden gjorde status over 2015 og offentliggjorde de særlige indsatsområder, som politiet med sikkerhed vil beskæftige sig med i år.
I 2015 faldt kriminaliteten overalt i Danmark, og alene Østjyllands Politikreds kunne notere, at antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven faldt med 12 procent sammenlignet med 2014.
Politidirektør Helle Kyndesen glæder sig over, at mange tusinde borgere dermed er blevet sparet for at blive udsat for kriminalitet samtidig med, at politi og anklagemyndighed i Østjylland har fået stillet mange til ansvar for deres kriminelle handlinger.
Østjyllands Politi vil også i år stille med mandskab, der skal bevogte potentielle terrormål i København og deltage i kontrollen ved den dansk-tyske grænse.

445 færre indbrud i Aarhus

Indbrudstyve, der opererer i Østjylland, er fortsat jaget vildt i 2016. Politiet styrker i år indsatsen mod indbrud i håb om, at at den positive udvikling, som for alvor viste sig i 2015, vil fortsætte.
Sidste år blev antallet af indbrud i Aarhus Kommune reduceret til 2.285 mod 2.730 indbrud i 2014. Det svarer til et fald på 16,3 procent eller 445 færre indbrud. Chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen er ikke i tvivl om, at en øget forebyggende indsats har haft en gavnlig virkning på den positive udvikling.
Østjyllands Politi var sidste år vært ved 16 borgermøder, hvor der blev givet gode råd til borgerne om forbyggelse af indbrud, blandt andet nabohjælp, ligesom borgerne opfordres til for eksempel at fylde naboens skraldespand, hvis familien dér er på ferie.
Politiet har også taget flere tyve på fersk gerning på baggrund af tips fra borgere, der er blevet flittige til at ringe, når de observerer mistænkelig adfærd. Samtidig sørger politiet for at patruljere på de- erfaringsmæssige - rigtige steder på de rigtige tidspunkter i håb om at stoppe tyvene.

Politiet ånder rockere og bander i nakken

Rockere og bander kommer under øget pres i 2016. Ifølge chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen skal den særlige rocker- og bandekriminalitet holdes nede for at øge borgernes tryghedsfornemmelse.
Når rockere og bander konstant føler, at politiet ånder dem i nakken, har de heller ikke fred og ro til at hverve nye medlemmer, lyder politiets filosofi.
Også sidste år var rocker- og bandekriminalitet et stort indsatsområde, og det har haft den betydning, at de etablerede grupperinger har haft sværere ved at opretholde deres kriminelle aktiviteter, ligesom det har været svært for nye grupperinger at slå rod.
Det er fortsat salg af narkotika, der udgør den største del af rocker- og bandekriminaliteten, men grupperne er også involveret i økonomisk kriminalitet, blandt andet svindel med stjålne dankort på nettet.
Ifølge Bent Preben Nielsen har rockere og bander kastet sig over den økonomiske kriminalitet, fordi det er mindre risikabelt end narkokriminalitet.

Færre dræbte og kvæstede i trafikken

Politiet vil fra i år begynde at rykke ud med fotovogne til større arrangementer , der tiltrækkker mange mennesker. Formålet er, at fartfælderne skal virke præventivt, så færre bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken.
Samtidig vil politiet gennemføre andre tiltag, som skal øge færdselssikkerheden. Det er blandt andet en indsats mod spritbilister og kørsel i narkopåvirket tilstand samt brug af mobiltelefoner under kørslen.
Selv om Rigspolitichefen og justitsministeren har godkendt, at politiet i år ikke skal opfylde bestemte krav til omfanget af fartkontroller med fotovogne, har Østjyllands Politi fastsat lokale måltal for indsatsen for at få farten ned. De 10 såkaldte ATK-biler (automatisk trafikkontrol, red.) opstilles på steder, hvor der sker mange uheld eller hvor borgerne føler sig utrygge.
Sidste år faldt antallet af dræbte i trafikken i Østjylland til 11 personer mod 18 trafikdræbte i 2014. Samtidig faldt antallet af alvorligt kvæstede fra 162 i 2014 til 118 i 2015. Politiet skrev godt 12.500 sager om om trafikfarlige forseelser, blandt andet spritkørsel, håndholdt mobiltelefoni, manglende selebrug samt kørsel over for rødt.

null

Publiceret 28 January 2016 09:00