Vi mangler svar på flere spørgsmål, siger Birgit Hauer.

Vi mangler svar på flere spørgsmål, siger Birgit Hauer.

Beboere er bekymrede for nedgravede el-kabler

Vi ved ikke nok om magnetfelters påvirkning, siger Birgit Hauer, en af de beboere, som linjeføringen skal gå forbi

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Luftledningerne mellem Ejby og Vejleå står for fald. De store højspændingsmaster, der går gennem naturområder, skal pilles ned og erstattes af nedgravede højspændingskabler.
Det har en række beboere fået brev om fra Naturstyrelsen. Kablerne skal gå gennem boligområder i Albertslund, der omfatter boliger i Herstedøstervej, Stensmosevej, Damgårdsvej, Blankager, Borgager og Flintager.
Men det er vel at mærke ikke alle husstande på de nævnte veje, men visse udvalgte.
Naturstyrelsen har givet beboerne mulighed for at afgive høringssvar om hvordan de ser på udsigten til de nedgravede kabler, som Energinet står for. Høringsfristen udløb i sidste uge, og inden da havde to af beboerne, Birgit Hauer og Elsebeth Bindslev, taget initiativ til en skrivelse rundt til husstandene.
Her luftes en stor bekymring for planerne, som man ikke føler man kender til bunds. Samtidig opfordres beboerne kraftigt til at afgive høringssvar.
“Vi vil gerne have flere oplysninger om hvad projektet kommer til at betyde”, står der i skrivelsen, hvor der især henvises til usikkerheden om magnetfelterne fra de nedgravede kabler.
“Vi ved ikke nok om hvordan magnetfelterne egentlig virker, og hvad vi kan regne med af risiko”, siger Birgit Hauer, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen, der bor i Poppelhusene, til AP.
Hun henviser til et af de bilag som Naturstyrelsen har sendt ud til beboerne. Her fremgår det blandt andet, at, citat:
“Energinet.dk bruger vejledningen i forvaltning af Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip for magnetfelter og højspændingsanlæg. Forsigtighedsprincippet bliver fulgt ved at placere linjeføringen af kabelforbindelsen, i en afstand fra boliger og institutioner for børn, hvor magnetfelterne vil være mindre end udredningsværdien.”
Videre står der, at Sundhedsstyrelsen begrunder sit forsigtigheds-princip på denne måde:
“Fordi forskningen fortsat ikke kan afvise, men heller ikke påvise, at der kan være en øget risiko for, at børn med bolig tæt på højspændingsanlæg får leukæmi. Der er således usikkerhed, men ikke tilstrækkelig videnskabelig baggrund for grænseværdier eller minimums-afstande. Der er ikke noget, der tyder på en risiko for voksne.”

</I>Flere spørgsmål

Birgit Hauer ønsker svar på flere spørgsmål om, hvordan Energinet vil minimere påvirkningerne af magnetfeltet.
“Hvor i vejene vil de placere kablet? Hvor langt væk er der påvirkning fra magnetfeltet? Kan kabelet lægges så dybt, at der ikke opstår magnetfelt ved jordoverfladen?Q
Da Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed for projektet, vil beboerne opfordre dem til at få spørgsmålene klarlagt og offentliggjort, inden Energinet får grønt lys for projektet.
Birgit Hauer undrer sig over flere ting omkring projektet. Ikke mindst den helt nøjagtige linjeføring:
“Hvor skal kablerne graves ned henne? På bagsiden eller foran vores hus? Det er jo vigtigt i forhold til magnetfelternes påvirkning.”
Før redaktionens slutning sendte beboere et brev til Naturstyrelsen, hvor man blandt andet bad om en længere høringsfrist.

Publiceret 01 March 2016 08:00