Højspændingsmaster som disse, fra en tidligere lejlighed, skal pilles ned, på en strækning fra Ejby til Vejleå.

Højspændingsmaster som disse, fra en tidligere lejlighed, skal pilles ned, på en strækning fra Ejby til Vejleå.

Ekspert om nedgravede kabler:

Jeg ville ikke selv være bekymret

Når Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip efterleves, er der ingen grund til bekymring for magnetstråling, mener miljøkoordinatgor

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Er der grund til bekymring for de nedgravede højspændings-kabler?
Kan det virkelig passe, at der kan være en sammenhæng mellem børneleukæmi og kablernes magnetfelt?
Det er nogle af de spørgsmål, Energinets projekt har rejst for en række beboere i Albertslund, og dem har vi bragt videre til en ekspert på området. Hun maner til ro:
“Jeg ville ikke selv være bekymret”, siger miljøkoordinator Vibeke Hørlyck.
Hun forklarer, at der for nogle år siden viste sig nogle tilfælde af børneleukæmi i et område med jordkabler. Det satte gang i en masse undersøgelser, der skulle af- eller bekræfte en sammenhæng:
“Ingen af de undersøgelser, man gennemførte, kunne påvise en sammenhæng. Men fordi børneleukæmi er en meget sjælden sygdom, så havde man heller ikke et statistisk stærkt nok grundlag til at kunne tilbagevise endeligt, at der kunne være en sammenhæng”, siger Vibeke Hørlycke, og hun fortsætter:
“Det er grunden til den her lidt vage formulering om, at man ikke kan afvise, men heller ikke påvise en sammenhæng. Det førte til en konklusion fra WHO, hvor man anbefalede et forsigtighedsprincip.”

Princippet

Af forsigtigheds-princippet fremgår det blandt andet, at:
“Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.”
“Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.”
Videre fremgår det, at begrebet ”tæt på” ikke kan defineres generelt, men “må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”
Samt, at størrelsen af magnetfeltet over et kabel aftager meget hurtigt med afstanden til kablet. Hos Energinet oplyser man, at man har beregnet størrelsen af det magnetfelt, som vil optræde omkring det planlagte kabel.
På den baggrund vil kablet blive lagt, så der er minimum 4 meter fra kablet til nærmeste hushjørne. Dermed er sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip fulgt.
“Når man gør det, er der for mig at se ingen grund til bekymring”, siger Vibeke Hørlyck.
Den samme melding kommer fra Martin Hinrichsen, der er projektleder for Energinet:
“Vi overholder det forsigtigheds-princip som vi skal.”
Den præcise linjeføring kendes ikke endnu. Men Martin Hinrichsen opfordrer beboerne til at kontakte Energinet, hvis man har spørgsmål. Samt følge projektet på Energinet.dk's hjemmeside, www.energinet.dk/vejleaa-ejby.
Her vil der efterhånden som projektet udvikler sig blive lagt mere information - herunder kort over projektområdet og senere kablets rute.
“Den præcise linjeføring lægges ud her senere”, siger Martin Hinrichsen.
Går det efter planen,vil man gå i gang til maj,. Planen er, at den 8 kilometer lange gamle luftledning på 132 kilovolt skal erstattes med et 8,5 kilometer langt 132 kilovolt kabel i jorden.

null

Publiceret 01 March 2016 08:30