Tegning af det kommende elevatortårn ved nedgangen fra stationsforpladsen til tunnellen.

Tegning af det kommende elevatortårn ved nedgangen fra stationsforpladsen til tunnellen.

Elevator ved stationen bliver 1,8 mio. kr. dyrere

Banedanmark stiller særlige krav til elevatorer, der er placeret tættere en 10 meter fra en toglinje

Af
Jørgen Brieghel

Som de fleste har bemærket, er arbejdet med at etablere en ny elevator fra busholdepladsen ned i tunnelen til Albertslund Station sat i stå og ikke kommet i gang endnu.
Undervejs i processen fandt man nemlig ud af, at der var særlige krav til bygning af en elevator tæt på en toglinje.
Derfor skal kommunalbestyrelsen på sit møde i marts tage stilling til, om man vil bevilge de 1,779 mio. kr. ekstra, det vil koste at bygge det nye elevatortårn.
I forvejen er der sat 1,6 mio. kr. til elevatoren.
Pengene er bevilget sidste sommer i en pulje, hvor der også er afsat penge til at forbedre adgangsforholdene på stationsforpladsen og renovering af trappen.

Tættere end 10 meter

Forvaltningen skriver i indstillingen, der skal behandles af kommunalbestyrelsen, at udgiften til elevatoren bliver større end forventet. Elevatoren ligger blot 2 meter fra banelinjen.
Men Banedanmark stiller særlige krav til elevatorbyggerier, der befinder sig nærmere end 10 meter fra toglinjer.
På baggrund af de nye oplysninger har forvaltningen fået udarbejdet et nyt prisoverslag og en ny tidsplan for etablering af elevatoren.
Forvaltningen har desuden undersøgt, om elevatoren kunne placeres et andet sted. Det har dog vist sig at placeringen tæt ved banen er den mest optimale i forhold til trafikstrømmen mellem gangtunnel og busholdeplads, afstand til busholdepladsen og at andre mulige placeringer også er forbundet med ekstraudgifter.
I indstillingen foreslås pengene taget fra det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 720.000 kr. til pulje til trafik- og adgangsforhold mv. og med 1.059.000 mio. kr. fra pulje til særlige vedligeholdelsesarbejder.
Elevatoren forventes at kunne være færdig inden udgangen af 2016.

Publiceret 02 March 2016 08:00